Betalningar

Få en översikt över dina in- och utbetalningar och gör ditt företag starkare

När du driver ett företag måste du kunna ta emot betalningar från dina kunder och betala dina leverantörer. Vi har en rad lösningar som kan underlätta för dig.

På basnivån erbjuder vi en bra överblick av dina in- och utbetalningar i våra prisbelönta digitala lösningar. Det gör det enkelt för dig att styra ditt kassaflöde och din likviditet.

Vi har en rad lösningar som kan hjälpa dig att optimera dina in- och utbetalningar. Med Swish företagstjänster blir det lätt för dina kunder att betala dig – oavsett om du har en webbutik, säljer via en app, i en fysisk butik eller på faktura. Med DynamicPay får du kontroll över dina ankommande betalningar från andra företag och kan på så sätt förbättra din likviditet.

Du kan läsa mer om våra olika betalningslösningar i rutan nedan. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att säkerställa en stark likviditet kan du läsa mer om likviditetsstyrning.

Betalningsöversikt

 • IBAN

  IBAN

  IBAN står for International Bank Account Number (internationellt bankkontonummer). Det är ett nummer, som är kopplat till alla konton i EU-länderna och Norge, Schweiz, Liechtenstein, Ungern och Turkiet. IBAN är en kod, som identifierar landet, var kontot hör hemma kontohavarens bank och kontonumret.

  Varför använda IBAN
  IBAN gör gränsöverskridande betalningar enklare och ger banken möjlighet att kunna kontrollera omedelbart efter mottagandet att kontonumret är korrekt. Detta leder till en snabb insättning till kontot. Samtidigt undviker man avgifter för manuell hantering av betalningar.

  Uppbyggnaden av IBAN
  IBAN är en internationell standard (ISO 13.616). Antalet omfattar maximalt 34 alfanumeriska tecken, som är strukturerade enligt följande:
  Två skrivelser representerar hemland för bankkontot (landskod med två bokstäver, till exempel SE för Sverige).
  Två nummer är kontrollsiffror.
  Högst 30 alfanumeriska tecken som identifierar banken och kontonummer.

  Importörer
  Be att din utländska leverantör meddela dig sitt IBAN så att du kan skriva det på betalningsuppdrag som du skickar via Danske Bank. Om din leverantör bor i EU måste IBAN finnas på alla fakturor.

  Exportörer
  IBAN ska visas på dina fakturor så att dina utländska kunder kan skriva det på betalningsuppdragen till dig. du kan fylla i med din IBAN och bifoga dina fakturor.

  Hur får du ett IBAN?
  Banken kommer att lägga ett IBAN till dina konton. Du kan inte automatiskt beräkna ett IBAN själv, eftersom varje bank kan ha olika metoder för att registrera sina kontonummer i IBAN. IBAN visas på kontoutdrag och i bankens online-system.

  Länder med IBAN

 • SEPA

  SEPA

  Vad är en SEPA-betalning?
  En SEPA-betalning är en standardbetalning i euro till en mottagare inom SEPA, Europas gemensamma betalningsområde. Även en betalning i Svenska kronor från Sverige till mottagare inom SEPA är en SEPA-betalning.

  Fakta om SEPA
  • SEPA står för Single Euro Payments Area
  • Gäller vid betalningar i euro till EU-länder samt Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino
  • Kostnaden för en SEPA betalning är 2 kr, både som avsändare och mottagare.
  • En SEPA-betalning når normalt mottagaren vardagen efter betalningen skickas.

  Om du vill veta mer kan du ringa oss på 0752-48 49 30 eller läsa mer om SEPA Direct Debit här.

  SEPA Direct Debit (autogirotjänst)
  Om ditt företag har återkommande fasta betalningar i euro, så kan SEPA Direct Debit vara ett enkelt och billigt sätt att hantera dem.

  SEPA Direct Debit är en lösning som gör det möjligt för dig att samla företagets samtliga betalningar och fakturor i euro på ett konto. Här kan du genomföra automatiska betalningar och fakturor i euro – med snabb avstämning och utan valutaförlust. På det sättet kan lösningen bidra till att optimera företagets betalningsprocesser och förbättra kassaflödet.

  SEPA Credit Transfer
  Med förordning nr 924/2009 med komplettering i nr 260/2012 införde EU nya regler för beräkning av avgifter för gränsöverskridande betalningar mellan EU-länderna. Reglerna gäller både privat- och företagskunder.

  Syftet med de nya reglerna:
  För att möjliggöra för företag att överföra pengar snabbt, säkert och billigt från ena änden av EU till den andra.
  För att harmonisera avgifterna för inhemska och gränsöverskridande betalningar inom EU.
  För att göra det möjligt för bankerna att behandla betalningar automatiskt utan manuell bearbetning.

  Villkor för förordningen
  När villkor är uppfyllda måste avgiften för gränsöverskridande betalningar vara samma som den avgift du betalar för en liknande inhemsk betalning.

  Förutsättningarna är som följer:
  -Betalningen ska ske inom EU-länderna.
  -Mottagarens IBAN-konto (International Bank Account Number) måste anges.
  -Avsändaren och mottagaren av betalningen ska vardera betala sina egna bankavgifter.
  -Avsändare- och mottagare måste kunna utföra betalningar utan manuell hantering.


 • Avgående utlandsbetalningar

  Avgående utlandsbetalningar

  ILägg in text

  Avgående utlandsbetalningar:
  För att din betalning till utlandet ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

  Om din betalning innehåller felaktigheter eller saknar information så finns risken att betalningen inte kommer fram eller hamnar fel och måste reklameras. Kostnaden för reklamationen får du som betalningsavsändare stå för. Se därför alltid till att få korrekta uppgifter från betalningsmottagaren.
  I pdf-dokumentet ”Landinformation” informerar vi om vad respektive land rekommenderar för att betalningen ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt. Om det land som ni önskar skicka en betalning till inte finns med i ”Landinformation” kontakta banken för mer information om det aktuella landet. (Tänk på att dokumentet nedan uppdateras när det sker förändringar. Om du skriver ut dokumentet så bör du kontinuerligt kontrollera att du har senaste version.)

  För att kunna skicka betalningar till länder där inte Danske Bank har verksamhet används Danske Banks omfattande nätverk av korrespondentbanker som gör det möjligt för oss att erbjuda banköverföringar via SWIFT-systemet.

  Bra att känna till: Banken kan komma att anlita biträde av en utländsk bank för att din betalning ska kunna genomföras. Den utländska banken kan i sådant fall komma att ta ut en avgift för sin hantering, vilket kan medföra att det belopp som mottagarens bank erhåller reduceras i motsvarande mån. Banken svarar ej för kostnader som tas ut av utländska banker i samband med utförandet av betalningsuppdraget.

  Betalningar till utlandet - helgdagar 2018
  Avgiftskoder för betalningar inom EU/EES

  SWIFT-BIC
  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank detta via BIC/SWIFT.

  BIC/SWIFT-adress
  En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige.
  Tecken 1-4 förkortning av bankens namn DABA = Danske Bank
  5-6 landskod SE = Sverige
  7-8 ort SX = Stockholm
  9-11 filial = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder.
  Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  Läs mer på www.swift.com
 • Ankommande utlandsbetalningar

  Ankommande utlandsbetalningar

  När du sänder en faktura eller begäran om betalning till en utländsk kund måste du alltid ange företagets IBAN (International Bank Account Number) och BIC (Bank Identifier Code), också kallat SWIFT-adress. Dessa uppgifter gör att betalningen behandlas snabbt, säkert och du som mottagare får inbetalningen till det konto du önskar. I många fall sparar även er utländska kund en extra kostnad genom att ni har rätt betalningsinformation på fakturan.

  Danske Bank Sveriges BIC/Swift adress är: DABASESX
  Information om vilket IBAN företagets konto har hittar du i Business Online under kontoinformation/transaktionsöversikt.

  Collection Service
  Behöver du göra stora faktureringar till den nordiska regionen? Vill du slippa hanteringen av fakturor i olika format till olika länder? Skicka ditt faktureringsunderlag till oss elektroniskt, sedan sköter vi resten.

  SWIFT-BIC
  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank detta via BIC/SWIFT.

  BIC/SWIFT-adress 
  En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige.

  Tecken 1-4 förkortning av bankens namn DABA = Danske Bank 
   5-6 landskod SE = Sverige SE = Sverige 
   7-8 ort SX = Stockholm 
   9-11 filial = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder 

  Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  Läs mer på www.swift.com
 • Utbetalningar - SEPA

  Utbetalningar - SEPA

  SEPA Direct Debit
  Om ditt företag har återkommande fasta betalningar i euro, så kan SEPA Direct Debit vara ett enkelt och billigt sätt att hantera dem.  SEPA är ett EU-initiativ som gör det enklare och billigare att skicka och ta emot betalningar i euro i 35 europeiska länder.

  SEPA Direct Debit är en lösning som gör det möjligt för dig att samla företagets samtliga betalningar och fakturor i euro på ett konto. Här kan du genomföra automatiska betalningar och fakturor i euro – med snabb avstämning och utan valutaförlust. På det sättet kan lösningen bidra till att optimera företagets betalningsprocesser och förbättra kassaflödet.

  Fakta om SEPA
  • SEPA står för Single Euro Payments Area
  • Syftet är att underlätta hanteringen av eurobetalningar
  • Medlemmar är de 28 EU-länderna samt Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino
  Om du vill veta mer kan du ringa oss på 0752-48 49 30 eller läsa mer om SEPA Direct Debit här.

  SEPA Credit Transfer
  Med förordning nr 924/2009 med komplettering i nr 260/2012 införde EU nya regler för beräkning av avgifter för gränsöverskridande betalningar mellan EU-länderna. Reglerna gäller både privat- och företagskunder.

  Syftet med de nya reglerna:
  För att möjliggöra för företag att överföra pengar snabbt, säkert och billigt från ena änden av EU till den andra.
  För att harmonisera avgifterna för inhemska och gränsöverskridande betalningar inom EU.
  För att göra det möjligt för bankerna att behandla betalningar automatiskt utan manuell bearbetning.

  Villkor för förordningen
  När villkor är uppfyllda måste avgiften för gränsöverskridande betalningar vara samma som den avgift du betalar för en liknande inhemsk betalning.

  Förutsättningarna är som följer:
  -Betalningen ska ske inom EU-länderna.
  -Mottagarbankens BIC (Bank Identifier Code) ska anges.
  -Mottagarens IBAN-konto (International Bank Account Number) måste anges.
  -Avsändaren och mottagaren av betalningen ska vardera betala sina egna bankavgifter.
  -Avsändare- och mottagare måste kunna utföra betalningar utan manuell hantering.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.