Lönetjänst

Välj att få din lönespecifikation via internet istället för brev

Din arbetsgivare har valt att göra sina löneutbetalningar via Danske Bank Lönetjänst. Du som löntagare kan dock ha ditt lönekonto hos vilken annan bank som helst i Sverige.

Lönespecifikation via internet ger dig fler möjligheter:
  • Din specifikation är tillgänglig redan två bankdagar före löneutbetalningsdagen.
  • Det blir färre papper att hålla reda på och arkiveringstiden är 16 månader.
  • Du når din lönespecifikation oavsett tid och plats.
  • Du kan spara lönespecifikationerna i pdf-format eller skriva ut dem och slipper få dem per post.

Logga in till Lönetjänst

Logga in för att bland annat registrera ditt kontonummer, se aktuella och tidigare lönespecifikationer.

Logga in

Vägledningar - så gör du:

Inloggning med BankID
Inloggning med BankID - anställda inom myndighet
Inloggning med lösenord

Lönetjänst FAQ

För personer som jobbar inom privata företag
För personer som jobbar inom myndighet

 

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag. Bli kund i Danske Bank.