Viktig information om övergången till ISO 20022 XML och direktkommunikation med banken

Danske Bank kommer under 2022 fasa ut Bankgirot LB och KI-format. Ni som kund behöver byta till ISO 20022XML formatet så snart som möjligt. Vi informerar här löpande om planerna för denna förändring, som gäller både om ni skickar filer via vår internetbank District  eller via direktkommunikation med Bankgirot. ISO 20022 XML formatet ger fler fördelar jämfört med Bankgiroformaten, såsom utökade möjligheter att följa status på betalningar och förbättrade cut-offtider.


 Filer till och från banken
All filkommunikation kommer i framtiden ske med kundens egen bank. Danske Bank erbjuder flera olika sätt att skicka och ta emot filer. Som servicebyrå kan ni skicka filer via District men också via direktkommunikation med banken. Läs mer här 


Stöd vid anpassning

Vid frågor kring format och uppkoppling är ni välkomna att kontakta Danske Banks Integration Service: integration-services@danskebank.se

Viktiga skillnader mellan XML och Bankgirots LB/KI

Kreditfakturor
Kreditfakturor på bevakning kommer inte längre att vara möjligt. Er systemlösning måste kunna stödja att kunden kan kvitta kreditfakturan mot fakturor för betalning, så att post för betalning bara skapas om det nettade beloppet överstiger 0 kr. Vidare måste kreditfakturor och fakturor skickas i samma fil med samma förfallodag. I ISO 20022 XML-formatet finns möjligheter att specificera fakturor och kreditfakturor, så att betalningsmottagaren får relevant information. 

Referensinformation
Den nya infrastrukturen kommer möjliggöra betalningar med utökad informationsmöjlighet, så kallad Extended Remittance Information (ERI). 

Kontoavstämning
I formatet ISO20022XML används filerna av CAMT052, CAMT053, CAMT054, för att stämma av utgående och ankommande transaktioner. Det är därför viktigt att er systemlösning har stöd för dessa filtyper. 
Detaljerna för Bankgiro Inbetalningar kan fås med i CAMT053 och CAMT054. 
Om du vill läsa mer om hur en betalning i framtiden kommer se ut i Danske Bank, referensinformation och kontoavstämning gör du det här ISO 20022 XML

Mer om betalningar via ISO 20022 XML i nya betalplattformen

 Den planerade betalplattformen kommer bland annan innebära snabbare betalningar och möjlighet att skicka med längre meddelanden jämfört med idag (upp till 140 tecken). Vi föreslår att ni ser över hur detta påverkar era avstämnings- och bokföringsrutiner.  

Det blir också obligatoriskt att ange mottagarens namn. Betalning som lön, pension eller bidrag ska också markeras med nya koder (SALA, PENS eller SSBE). Mer information finns bland nedan länkar. 

  • Från redovningskonsult till systemleverantör och servicebyrå - alla påverkas och har en viktig roll att spela i transformationen till en ny betalningsinfrastruktur se film
  • Läs mer om Danske Banks filformat och specifikationer för implementering på: ISO 20022 XML
  • Mer information om format och hur XML fungerar kan du hitta här Ny nordisk betalningsinfrastruktur
  • P27´s hemsida: P27 Nordic Payments

Webinar Cash Management
Se experter från Danske Bank berätta om hur du behöver förbereda dig när den svenska betalmarknaden förändras. Temat för detta inspelade webbinarie är formatet XML och vad man ska tänka på vid formatbyte/implementering.

Förändring i betalningsbranschen
Experter från Danske Bank samt P27-Nordic Payments berättar om vad förändringarna innebär för dig som 
företagskund samt spännande nyheter inom Cash Management.  

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.