Hur märker jag som privatperson av den nya betalinfrastrukturen? 

De nya nordiska betaltjänsterna påverkar framförallt företag och organisationer men några saker kommer att påverka dig som privatperson.

  • Du kommer även fortsättningsvis att kunna göra betalningar via Bankgironummer i de nya betaltjänsterna. Även OCR-numret ska fortsätta användas där betalningsmottagaren efterfrågar detta som referens. 
  • Det kommer det att bli obligatoriskt att mottagarens namn anges på kontoöverföringar. Som privatperson kommer du att märka detta i Hembanken genom att du får en instruktion om att du måste ange mottagarens namn och adress när du gör en överföring till annat konto. När du tar emot en överföring kommer du att märka det på att ditt namn finns med i transaktionen. 
  • Du kommer även att märka att dina överföringar och betalningar genomförs vid flera tillfällen över dagen och att en överföring mellan banker kommer att gå snabbare, samt att betalningarna kommer att innehålla mer information än tidigare. 
  • De första tjänsterna som flyttas över till den nya betalplattformen är betalningar till bankgironummer och kontoöverföringar. 

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.