Viktig information om övergången till filformatet ISO 20022 XML

Bankgirots LB (Bankgiro leverantörsbetalningar) och KI (Bankgiro löner), fasas ut av Danske Bank under 2022 och ersätts av filformatet ISO 20022 XML som standardformat. ISO 20022 XML är också standardformat på den kommande betalplattformen P27 och kan redan idag användas med Danske Bank. 
För kunder som skickar sina filer via vår internetbank upphör möjligheten att använda Bankgirots filformat den 1 april 2022. För kunder som använder Bankgirots filformat för direktkommunikation med Bankgirot, upphör möjligheten att använda filformatet den 1 oktober 2022.  Som affärs- och lönesystemsleverantör behöver ni därför se till att er programvara är anpassad till övergången till ISO 20022 XML.  

  • 1 juli 2021– vi erbjuder vår egen produkt Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner
  • 1 april  2022– För filer som sänds via Danske Bank ska XML-formatet användas för avgående filer  
  • 1 okt 2022 – För samtliga kunder ska filer sändas via Danske Bank  och i XML-format (dvs direktkommunikation med Bankgirot ej längre möjlig)

Efter ovan slutdatum måste betalningsfilerna skickas direkt till banken i formatet ISO 20022 XML. För de företag som har system som gör att de inte kan gå över till XML vid ovan nämnda tidpunkter, erbjuder vi en tillfällig lösning via Danske Bank Leverantörsbetalning och Danske Bank Löner. Företagen kan då fortsätta skicka sina LB- och KI-filer till Danske Bank, via vår internetbank. Läs mer om detta här

Filer till och från banken

All filkommunikation kommer i framtiden ske med kundens egen bank. Danske Bank erbjuder flera olika sätt att skicka och ta emot filer. Som affärs- och lönesystemsleverantör kan ni skicka filer via District men också via direktkommunikation med banken.  

Stöd vid anpassning
Vid frågor kring format och uppkoppling är ni välkomna att kontakta Danske Banks Integration Service: integration-services@danskebank.se

Viktiga skillnader mellan XML och Bankgirots LB/KI

Kreditfakturor
Kreditfakturor på bevakning kommer inte längre att vara möjligt. Er programvara måste kunna stödja att kunden kan kvitta kreditfakturan mot fakturor för betalning så att post för betalning bara skapas om det nettade beloppet överstiger 0 kr. Vidare måste kreditfakturor och fakturor skickas i samma fil med samma förfallodag. I ISO 20022 XML-formatet finns möjligheter att specificera fakturor och kreditfakturor, så att betalningsmottagaren får relevant information. 

Referensinformation
Den nya infrastrukturen kommer möjliggöra betalningar med utökad informationsmöjlighet, så kallad Extended Remittance Information (ERI). 

Kontoavstämning

I formatet ISO20022XML används filerna av CAMT052, CAMT053, CAMT054, för att stämma av utgående och ankommande transaktioner. Det är därför viktigt att er systemlösning har stöd för dessa filtyper. 
Detaljerna för Bankgiro Inbetalningar kan fås med i CAMT053 och CAMT054. 


Om du vill läsa mer om hur en betalning i framtiden kommer se ut i Danske Bank, referensinformation och kontoavstämning, läs mer här  ISO 20022 XML

Mer om betalningar via ISO 20022 XML i nya betalplattformen


Den planerade betalplattformen kommer bland annan innebära snabbare betalningar och möjlighet att skicka med längre meddelanden jämfört med idag (upp till 140 tecken). Vi föreslår att ni ser över hur detta påverkar era avstämnings- och bokföringsrutiner.  
Det blir också obligatoriskt att ange mottagarens namn. Betalning som lön, pension eller bidrag ska också markeras med nya koder (SALA, PENS eller SSBE). Mer information finns bland nedan länkar

Länkar för mer information:

  • Från redovningskonsult till systemleverantör och servicebyrå - alla påverkas och har en viktig roll att spela i transformationen till en ny betalningsinfrastruktur se film 
  • Läs mer om Danske Banks filformat och specifikationer för implementering på: ISO 20022 XML
  • Mer information om format och hur XML fungerar kan du hitta här Ny nordisk betalningsinfrastruktur  
  • Mer information om Danske Banks Leverantörsbetalningar och Löner hittar du här: Swepay landningssida Betalprodukter för företag | Danske Bank

Webinar Cash Management

Se experter från Danske Bank berätta om hur du behöver förbereda dig när den svenska betalmarknaden förändras. Temat för detta inspelade webbinarie är formatet XML och vad man ska tänka på vid formatbyte/implementering.

Förändring i betalningsbranschen
Experter från Danske Bank samt P27-Nordic Payments berättar om vad förändringarna innebär för dig som 
företagskund samt spännande nyheter inom Cash Management.