P27: Förenkla betalningarna i Norden

På grund av ändrade förutsättningar för P27:s verksamhet har bolaget dragit tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen.

P27 och ägarbankerna kommer nu att ompröva initiativets inriktning och omfattning.

Ägarbankerna kommer att ta fullt ansvar för den svenska betalningsinfrastrukturen och de nuvarande betalningstjänsterna kommer inte att påverkas.

Vi rekommenderar fortfarande att ni byter till ISO 20022 XML, vilket innebär att ni är väl förberedda för kommande förändringar och kan dra nytta av ett standardiserat globalt filformat.

Ni kan följa riktlinjerna nedan för hur ISO 20022 XML ska implementeras eftersom riktlinjerna följer den nya standarden för nordiska betalningar och inte är en följd av P27.

Mer information kommer.

 

  • Från nio olika clearinglösningar till en clearingplattform
  • Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att göra det lättare, snabbare och säkrare att skicka och ta emot betalningar i Norden. Som användare får man dessutom en mer harmoniserad betalningsupplevelse. Det nya standardformatet blir ISO 20022 XML.
  • Nå ny skala och effektivitet med en uppdaterad plattform - realtidsbetalningar i SEK, DKK och EUR och de standardiserade och förbättrade processerna kommer att bidra till lägre finansiella och operativa risker.

Nya moderna betaltjänster planeras via en nordisk betalinfrastruktur

  • P27 Nordic Payment Platform* är ett bolag som bildades av 6 ägarbanker med syfte att etablera en nordisk betalinfrastruktur.
    Målsättningen är att skapa en plattform för att göra snabbare, enklare och säkrare betalningar, både inrikes- och gränsöverskridande.
    Betaltjänsterna omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland med valutorna SEK, DKK och EUR.
  • De nya nordiska betaltjänsterna planeras ersätta dagens betaltjänster för företag, organisationer och privatpersoner.
  • Den nya plattformen innebär en övergång till standardformatet ISO 20022 XML för flertalet betalfiler och förändringarna sker i Danske Bank redan under 2022. 
*P27 Nordic Payments Platform, som utvecklar den nya betalplattformen, inväntar nödvändiga legala godkännanden för att starta sin verksamhet.

Gör ditt företag svenska inrikesbetalningar via filer?

Övergången till ISO 20022 XML-formatet för filer med svenska inrikesbetalningar har redan påbörjats.

Läs mer om hur du påverkas av denna förändring samt hur du ändrar och validerar dina betalningsfiler på Danske Banks koncernsida om P27 initiativet. Sidan är på engelska och uppdateras regelbundet.
 

Läs mer


Läs mer om hur och när detta berör dig

Viktig information om övergången till ISO 20022 XML och direktkommunikation med banken. Informationen uppdateras löpande. 

Övergång till XML-filformatet ISO 20022

Bankgirots LB-format (leverantörsbetalningar LB), Bankgirots KI-format (Kontoinsättning/Bankgirolön) och Utlands-LB kommer att fasas ut av Danske Bank under 2023 och ersättas av filformatet ISO 20022 XML som standardformat. ISO 20022 XML är även standardformatet för den framtida betalningsplattformen P27 och kan redan användas med Danske Bank.

Danske Bank rekommenderar att du kontaktar affärs- och lönesystemsleverantör så snart som möjligt angående övergången till ISO 20022 XML.

Frågor och svar

Hur detta påverkar dig som kund

Marknadsspecifik information

I de första faserna av P27 införs inhemska valutor i Danmark, Sverige och Finland. Om du vill veta mer om marknadsvariationer, tidsplaner och hur du förbereder dig för P27 besöker du våra lokala P27-webbplatser.


Nya filformat – övergången till XML

Specialister från ERP-leverantören Fortnox delar med sig av sin syn på övergången till ISO 20022 XML.

  

Framtidens betalningar, förändringar och trender

Experter från Danske Bank diskuterar framtidens betalningar, förändringar och trender tillsammans med Paula da Silva, CEO på P27 Nordic Payment Platform.

Förändring i den svenska betalmarknaden
Se experter från Danske Bank berätta om hur du behöver förbereda dig när den
svenska betalmarknaden förändras. Temat för detta inspelade webbinarie är formatet XML och vad man ska tänka på vid formatbyte/implementering.

Frågor och svar

Om P27

Varför använda det standardiserade XML-formatet ISO 20022?

Övergången till XML-formatet ISO 20022 ger många fördelar och resulterar i färre steg och manuella processer när du skickar en betalning, vilket gör ditt dagliga arbete enklare.

Läs mer

Läs mer om P27 och få de senaste nyheterna

Läs mer

Stöd vid anpassning

Vid frågor kring format och uppkoppling är ni välkomna att kontakta Danske Bank.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading