Viktiga förändringar avseende dina betalprodukter i Danske Bank

Nedan hittar du som företagskund i Danske Bank viktig information om kommande förändringar och viktiga datum som du behöver förhålla dig till när du skickar filer till banken - speciellt avseende leverantörsbetalningar och löner.

Do you wish to read this page in English? Click here

Med den nya nordiska betalningsinfrastrukturen P27 kommer du att kunna utföra och hantera nordiska betalningar på ett enklare, snabbare och säkrare sätt. Det blir enklare för dig att hantera betalningar mellan de nordiska länderna (Danmark, Sverige och Finland till att börja med) i deras valutor, eftersom du endast behöver använda ett standardiserat format (XML). Danske Bank förbereder nu inför de förändringar som kommer på betalmarknaden i Norden under de kommande åren. Det innebär bland annat att den nya standarden för filbetalningar i Norden blir ISO20022 XML och att Danske Bank uppdaterar sina produkter för att ytterligare harmonisera betalningar och filformat i Norden. 
Här hittar du ytterligare information om hur P27 påverkar dig som kund.

Som ett första steg uppdateras produkterna Bankgiro Leverantörsbetalningar LB och Bankgirolön till Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner. Med dessa produkter kan du som kund under en övergångsperiod fortsätta att använda Bankgiroformaten. Den digitala återredovisningen kommer ersätta pappersåterredovisning för dessa produkter och dessutom får du betalningsinformation direkt i District, förbättrade stopptider och fler omförsök för betalningar, när täckning saknats. Notera att ankommande betalningar inte påverkas av uppdateringen.

Varför görs förbättringarna?

Övergången till Danske Bank Leverantörsbetalningar och Danske Bank Löner är ett förberedande steg mot en ny betalinfrastruktur som de svenska bankerna har kommit överens om och som realiseras under de kommande åren. Vi förbättrar betalningstjänsterna för våra kunder genom;

 • Harmoniserade processer för betalningar och filformat.
 • Snabbare rapportering.
 • Förbättrade stopptider.
 • Digitala rapporter i stället för pappersrapporter.
 • Översikt över alla betalningar i District inkl. utskriftsfunktioner för kvitton.

Vad förändras?

Leverantörsbetalningar och löner i Bankgiroformat hanteras idag av Bankgirot. 

Dessa betalningar kommer istället att hanteras av Danske Bank och visas i District, tillsammans med andra Danske Bank betalningar.

 • Filer med leverantörs- och lönebetalningar skickas fortsatt till Danske Bank.
 • Validering av filformat och betalningsinformation sker omedelbart i District.
 • Betalningsinformation visas i District. Har du ytterligare frågor om dina betalningar kontakta banken istället för Bankgirot. 
 • Rapportfiler finns tillgängliga i District.

Läs mer om de tekniska förändringarna i formaten


Hur kommer det att påverka dig som kund?

Nytt flöde för att hantera betalningar

Ändringar att tänka på:

 • Digitala rapporter istället för pappersrapporter.
 • Förbättrade stopptider.
 • Fler omförsök då täckning saknas. 
 • Möjlighet att välja hur betalningar ska bokas på debiteringskontot.
 • Minskning av antal ostrukturerade betalningsreferenser per betalning.  
 • Kreditfakturor kan inkluderas men betalningsbeloppet (netto) till mottagaren måste vara större än 0.
 • Bevakning av kreditfakturor stöds inte längre. Detta kan ofta erbjudas av ditt affärs-/lönesytem. 
 • Fullmakter och behörigheter påverkas inte av denna förändring, du som kund bör ha en rutin för att se över dessa regelbundet.

Tips! Tänk på att din avstämningsprocess kan komma att förändras, säkerställ att du har tillgång till önskade filer och rapporter i District. 

Hur förbereder du din verksamhet för övergången?

Förberedelser

Affärs-/lönesystem

Oavsett vilket Affärs-/lönesystem du använder i dag bör du inför uppdateringen kontakta din systemleverantör för att säkerställa hur dina betalningar påverkas. Det är speciellt viktigt om du idag sänder kreditfakturor för bevakning till Bankgirot. 

Interna arbetssätt och processer

Tänk på att de uppdaterade produkterna kan påverka interna arbetssätt och processer. Till exempel:

 • Snabbare återrapportering, 
 • Digitala rapporter i District istället för pappersåterredovisning från Bankgirot.
 • Bättre stopptider och fler omförsök.
 • Översikt över alla betalningar i District inkl. utskriftsfunktioner för kvitton.

När och hur sker övergången?

Du kommer i god tid, via District att få information om när just ditt District-avtal överförs till Danske Bank Leverantörsbetalningar och/eller Löner. 

Vi planerar att genomföra övergången till Danske Bank Leverantörsbetalningar och Löner under perioden mars till och med oktober 2021.

Via District kommer vi i god tid ge information om när de uppdaterade produkterna Danske Bank Leverantörsbetalningar och/eller Löner kommer aktiveras för ditt District-avtal.

När du är överflyttad till de uppdaterade produkterna kommer du kunna dra nytta av de funktionerna i District. Har du frågor så är du välkommen att kontakta Kundservice Företag.


Viktiga förändringar i din nya filbetalningstjänst
– så gör du en filbeställning

Dina filer kommer framåt inte längre tas emot av Bankgirot utan kommer processas av banken. Denna instruktionsfilm beskriver hur du gör en filbeställning.

Frågor & svar om

Produkterna

Frågor & svar om

Övergången från Bankgirot till Danske Bank

Hittar du inte informationen du söker?

För frågor kring Leverantörs- och lönebetalningar är du välkommen att
Kontakta Kundservice Företag


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.