Cash Flow Forecasting i Business Online

Få full koll på ditt framtida likviditetsflöde

Förutse ditt framtida likviditetsflöde i likviditetsmodulen Cash Flow Forecast i Business Online. Den möjliggör en överblick över era kommande kassaflöden för hela verksamheten över såväl valutor som företag och banker.

Ett alternativ till kalkylblad

Cash Flow Forecasting är ett enkelt alternativ till kalkylblad eller komplexa system för att beräkna ert framtida likviditetsbehov. Vi ger dig ett enkelt verktyg som i realtid ger dig en tydlig överblick över bolagets finansiella flexibilitet, både på kort och lång sikt.


Fatta era beslut på goda grunder
En kassaflödesprognos ger dig nödvändig information att hantera kommande likviditetsutmaningar innan de blir ett verkligt problem. Vi ger dig dessutom jämförelsetal från föregående år för att kunna bedöma nuvarande förväntningar men också fånga säsongsvariationer.

Likviditetsmodulen stöttar er planering och ger ett bättre beslutsunderlag för exempelvis

  • Placering av av överskottslikviditet
  • Optimering av processer för förbättrad likviditet som inköpsprocessen exempelvis
  • Finansiering, upplåning och expansion

Vill du höra mer om hur detta verktyg kan vara till nytta för ditt företag, ring oss på 0752-484930 eller boka ett möte här nedan.


08DEAEB722A9F926

Effektiv verktyg med många funktioner

Boka möte
Fyll i ansökan så kontaktar vi dig inom kort.

Du kan även ringa oss på 0752-48 49 30.
När du klickar på Skicka godkänner du att skicka dina uppgifter till Danske Bank och att vi kommunicerar med dig via icke krypterad e-post.
Erbjudandet gäller endast för nya kunder. Läs mer om våra villkor här.


Du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi registrerar, hur vi använder dessa och dina rättigheter i vår Information om behandling av personuppgifter. Informationen kan på förfrågan också fås i en skriftlig handling. Vid frågor hittar du våra kontaktuppgifter i Informationshandlingen och på vår webbplats.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading