Gå till huvudinnehåll

"Att vara passiv gröper ur företagets kapital"

Vad gör ni med ert företags långsiktiga överskottskapital? Ingenting? Att förvara ett långsiktigt överskott på företagskontot är inte alltid en bra idé i dagens lågräntemiljö. Danske Banks affärsområdeschef Anders Gullesjö liknar det vid att ge bort pengarna.

– Om du i stället placerar kapitalet efter ditt företags förutsättningar och ambition så ger det förutsättningar att få dem att växa.

Många bolag har sett värdet på sina likvida medel krympa de senaste åren – trots svensk ekonomisk tillväxt.

Det tog nästan fyra år innan Riksbanken i december höjde styrräntan till -0,25 procent, och då efter flera år av stark svensk tillväxt. Riksbankens prognos är att styrräntan kommer fortsätta ligga på en historisk låg nivå, kring 1 procent år 2021.

För bolag med likvida medel som inte drabbats av negativa bankräntor har avkastningen på bankkontot samtidigt varit strax över noll – i bästa fall.

– Ett överskottskapital äts upp av låga räntor parallellt med inflation, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank.

Den låga avkastningen hade kunnat vara acceptabel, enligt Anders Gullesjö. Men bara om inflationen varit negativ, det vill säga om Sverige haft deflation, eller om inflationen legat kring noll samtidigt som Sverige befunnit sig i en ekonomisk kris. Men så har inte varit fallet.

 

Hitta rätt placeringar för ditt företag
Kan man på något sätt skydda sitt företags överskottskapital från detta – och till och med få det att växa?
– Svaret är ja, men det kräver någon form av risktagande som ligger utanför vad som kallas riskfri avkastning, säger Anders Gullesjö.

Det vanligaste är att ta någon form av exponering mot aktiemarknaden, men risken måste vara kalkylerad för att inte äventyra det övergripande målet med att bevara kapitalets köpkraft.

– Du ska placera kapitalet efter ditt företags förutsättningar och ambition – då har du möjlighet att få det att växa, säger Anders Gullesjö.

 

Fyra värdefulla tips

1. Identifiera om företaget har kapital som inte ska återinvesteras eller delas ut i närtid.
2. Räkna på inflationens inverkan på kapitalet. En inflation på två procent innebär att
varje miljon kronor kapital minskar i värde med 20 000 kr per år.
3. Besluta vad ambitionen är för dig och din verksamhet, om det finns
överskottslikviditet som inte ska investeras eller delas så bör en plan utformas tillsammans med en expert inom kapitalplaceringar för företag.
4. Finns det långsiktig överlikviditet och du står i valet av utdelning eller en långsiktig placeringen kan det vara lämpligt att även samråda med din revisor kring gällande skatteregler.

 

Så kan man mäta risk
Ett trovärdigt sätt att mäta risk är att använda sig av den globala riskskalan på fonder från 1-7, där 1 är lägst risk och 7 är högst. En normal ränte- eller aktiefond ligger exempelvis på riskskala 5.
Om man väljer att flytta pengar från en kontoplacering till en korträntefond hamnar man på riskskala 1, det vill säga den lägsta möjliga. Där kan man förvänta sig en avkastning efter avgifter på mellan 0 och 0,4 procent.

 

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.