Internationell handel – förberedelser

 • 1. Många skäl att handla internationellt

  1. Många skäl att handla internationellt

  Det finns många olika faktorer som gör att företag ger sig ut på internationella marknader för att köpa eller sälja produkter över landsgränserna. Det kan handla om att vilja skapa tillväxt genom att sälja sin vara eller tjänst på en ny marknad, eller dra nytta av internationell teknik eller kunskap genom att köpa hem produkter eller tjänster.

  Även om utvecklingen och den moderna tekniken gjort det enklare än någonsin att handla med utlandet förknippas det fortfarande med en annan slags osäkerhet och risk än att handla på hemmamarknaden. Vi vet att allt inte går att kontrollera och att ett import- eller exportäventyr kan börja av en tillfällighet, men man kan som företag ändå förbereda sig ordentligt. I den här guiden får du en tips, baserat på bankens och våra kunders erfarenheter.

  Till att börja med kan man med fördel göra klart för sig själv vad det är som gör att man vill ge sig ut på de internationella marknaderna. Det kan du läsa mer om här nedan.

 • 2. Typiska orsaker till att man börjar importera

  2. Typiska orsaker till att man börjar importera

  Vi börjar med att titta på varför företag vill importera. Det kan handla om pris och om kvalitet. Man kanske vill

  • få tillgång till varor som inte finns på hemmamarknaden
  • få hem ny teknik till den lokala marknaden
  • skaffa färdiga varor av högre kvalitet
  • få tillgång till billigare varor.

   

  När du har identifierat orsaken till att ditt företag ska börja importera har du en bra utgångspunkt för att anpassa processen.


 • 3. De viktigaste orsakerna till att exportera

  3. De viktigaste orsakerna till att exportera

  Detta är de vanligaste orsakerna till att företag exporterar till utlandet:

  • För att öka omsättningen
  • Minska beroende av befintliga marknader
  • Skapa ny efterfrågan på företagets produkter
  • Utjämna säsongsvariationer i intäkterna

   

  Det kan naturligtvis också finnas andra mer naturliga orsaker, t.ex. att en utländsk kund hört talas om ens produkt och vill köpa den. Det är alltid en bra idé att själv veta varför man vill exportera så att man kan vara säker på att det passar in i verksamhetsstrategin.


 • 4. Vem ska jag handla med?

  4. Vem ska jag handla med?

  Om inte importen eller exporten orsakas av att någon vänt sig till er för att köpa eller sälja produkter bör den första frågan vara vem man ska handla med.

  Kanske har ditt företag redan en befintlig handelspartner som ni vill sälja till eller köpa något mer av. Kanske måste ni hitta nya kunder eller leverantörer. I båda fallen väcks en rad frågor, både om motpartens stabilitet och trovärdighet, och om eventuella ekonomiska, politiska och kulturella skillnader. Dessa frågor skiljer sig mellan import och export, och därför tittar vi närmare på dem var för sig i nedanstående punkter.

 • 5. Orosmoment vid import

  5. Orosmoment vid import

  När vi talar med företag som importerar varor från utlandet oroar de sig först och främst för att varorna inte ska uppfylla den avtalade standarden. Det finns två saker man kan göra: För det första undersöka leverantören noggrant (det kommer vi in på i vår guide till planering och genomförande av internationell handel). Härnäst måste du se till att förhandla om avtalet så att alla är överens om vad exempelvis lägsta standarden är och att ditt slutpris täcker allt – produktion, emballage, transport och importavgifter.

  Ett annat bekymmer vid import är den mer praktiska, ekonomiska aspekten: Har du tillräckliga resurser för att fullgöra dina skyldigheter? Här måste du se till att du har den nödvändiga likviditeten för att betala leverantören i tid.

  Till sist har vi den mer allmänna oron – man kan kalla det ”known unknowns” – det vill säga allt som du vet kan gå fel, men som du kanske inte har överblick över. Det kan vara sånt som säkerhets- och miljöförhållanden hos tillverkaren eller vem som har ersättningsansvaret för skada på de importerade varorna. Det är saker du bör fundera över innan du börjar importera.

 • 6. Orosmoment vid export

  6. Orosmoment vid export

  Det som exportföretag oroar sig mest över är om kunden kommer att betala – hela beloppet och i tid. Oron kan man minimera genom att undersöka kunden noggrant och se till att betalningsvillkoren är klara och tydliga. Läs mer om detta i vår guide till planering och genomförande av internationell handel.

  Nästa fråga gäller huruvida ditt eget företag är redo att börja exportera. Har ni de nödvändiga resurserna för att sälja till utlandet, och hur passar det in i affärsplanen? Det är frågor som är värda att fundera över innan ni ger er ut på exportmarknaden.

  Till sist kan det även föreligga juridiska och lagmässiga hinder, och man får inte glömma att ta hänsyn till tullen. Det kan även hända att produkten eller tjänsten måste anpassas efter den lokala marknaden.

  Har du tänkt igenom de här sakerna är du väl rustad för att gå vidare med ditt exportäventyr.

Relaterat innehåll