Kortmodulen i District

Snabb och enkel hantering av företagskort

Om du har medarbetare som reser mycket och vill få en bra överblick över förbrukningen på företagets betalkort kan den här modulen vara till hjälp.

Med modulen kan du enkelt hantera alla kort med som är utställda på företagets medarbetare. Du kan snabbt få en överblick över kort och förbrukning på kort med företagets betalningsansvar, vilket ger dig kontroll över t.ex. medarbetarnas resekostnader.

Modulen kostar ingenting, och du kan själv välja vem som ska ha åtkomst till modulen och vad de ska kunna se.

Många möjligheter
Du får en rad verktyg för att hantera företagets betalkort. Du kan bland annat
- se detaljer om kort och transaktioner (på kort med företagets betalningsansvar)
- se kortavtal och fakturor
- få en realtidsöverblick över förbrukningen
- beställa, spärra och ta bort kort
- beställa nya pinkoder och ändra beloppsgränser

Relaterad innehåll


Produkt

Betalningsmodulen i District

Optimera dina utländska betalningar.

Läs mer

Produkt

Cash Flow Forecasting i District

Förutspå din framtida likviditet.

Läs mer

Produkt

Swish-modulerna i District

Swish Företag och Swish Handel är tjänster ditt företag kan ansluta sig till och därmed få möjlighet att via ett Swish-nummer ta emot betalningar från privatpersoner anslutna till Swish.

Läs mer