District förenklar affärsbesluten på handelshuset Elof Hansson

Ett år med District: Viktor Axelsson på handelshuset Elof Hansson berättar om hur District hjälpt dem fatta bättre och snabbare beslut, spara tid och få en komplett finansiell översikt. 
Klicka nedan för att se videon eller läs vår spännande artikel med bolaget. 


Medarbetarna på handelshuset Elof Hansson sparar mycket tid med District. Den finansiella plattformen med anpassningsbart gränssnitt har gjort vardagen smidigare.

I början av året mötte majoriteten av Danske Banks företagskunder en helt ny vy när de loggade in på internetbankens företagsdel. Då lanserades District, en ny finansiell plattform och marknadsplats som vände upp och ned på hur banksystem på internet kan fungera. En av pilotkunderna var handelshuset Elof Hansson i Göteborg som nu använt District i snart ett år.

– District är verkligen något helt nytt – inom bankvärlden har jag aldrig sett något liknande. Nu kan jag logga in på ett enda ställe och skräddarsy vad jag vill se i min egen anpassningsbara dashboard. Valutapositioner och makrodata, allt samlas i en kanal och jag slipper söka manuellt för att kunna fatta beslut, säger Viktor Axelsson, Treasurer på Elof Hansson Holding AB.

Elof Hansson är en koncern med tradingbolag, fastighetsbolag och projektbolag som har 25 kontor världen över och cirka 270 anställda. Bolaget grundades redan 1897 och har sina rötter inom pappers- och massaindustrin. 

På Treasury-avdelningen arbetar man framför allt med likviditetsplanering. I dag använder medarbetarna på avdelningen District för att göra egna kassaflödesprognoser, ta in data från affärssystem och konsolidera det med bankinformationen. Tidigare behövde de sitta med Excel men nu presenteras allt automatiskt, vilket är smidigare och sparar mycket tid.

– Vi var en av de första pilotkunderna och såg direkt de stora fördelarna med District. Framför allt är det användarvänligt och intuitivt. Jag märker att det är ett gränssnitt som banken utvecklat med kundnyttan i fokus samtidigt som det är anpassat för framtidens snabba teknikutveckling och allt som kommer med PSD2 och open banking, säger Viktor Axelsson.


”District hjälper oss få en komplett finansiell översikt"

Enklare vardag och digital marknadsplats

Tanken med District är bland annat att man snabbt ska få en överblick över företagets finanser och göra vardagen enklare för medarbetarna. Det ska även gå lätt att exempelvis göra betalningar, handla med valuta och överblicka bolagets likviditet. Genom att lägga in en så kallad ”widget” för valutakurser kan man direkt se kronans utveckling i förhållande till andra valutor och löpande ta del av analyser om vad banken tror om valutorna framöver.

Men District blir också en digital marknadsplats där man kommer att kunna koppla upp affärssystem, finanssystem, nyhetskällor och en mängd olika lösningar från andra leverantörer. I stället för att hoppa runt mellan olika system blir allt tillgängligt från ett och samma ställe.

– Fördelen med att kunna skräddarsy sin ”dashboard” blev väldigt tydlig när jag gick runt på vårt kontor. På ekonomiavdelningen har var och en av våra medarbetare byggt sin egen startvy. Alla startvyer ser olika ut utifrån vilka arbetsuppgifter man har. De som arbetar med leverantörsreskontran har till exempel mer information om utlandsbetalningar och betalningsfiler. De har inte användning av valutaterminer som jag och därför är den skräddarsydda vyn väldigt värdefull, berättar Viktor.

Realtidsinformation på önskelistan

Elof Hansson har ett globalt nätverk av dotterbolag över hela världen. Där ser man ett behov av att bli ännu mer effektiva med sin cash management, exempelvis genom att vid behov låna mellan koncernens bolag.

– Eftersom vi fått möjlighet att vara pilotkund har vi fått se District utvecklas över tid och även kunnat bidra med idéer till förbättringar. Ett önskescenario vi har är att få in alla dotterbolagskonton i District och sedan följa dem i realtid, oavsett vilken bank som dotterbolaget använder eller i vilket land de finns. I dag får jag vänta på månadsvisa Excel-blad och när de väl kommer är information redan gammal, vilket jag framfört som en utvecklingsmöjlighet i District. Danske Bank har varit väldigt lyhörda så mest troligt kan även detta bli verklighet för vissa av våra dotterbolag, säger Viktor.

Om Viktor ska ge ett råd till nya användare av District så tvekar han inte.

– Börja med att gå igenom dina egna rutiner. Vad sitter du och arbetar med varje dag? Utifrån det bygger du din egen ”dashboard” med genvägar och den information som ska visas. Det finns så många möjligheter och nu går det att anpassa ett system efter hur vi arbetar och inte tvärtom.

Vill du ha District?

Vill du veta mer om vilka fördelar District kan ge ditt företag, är du varmt välkommen att boka ett möte med våra rådgivare eller ringa oss på +46 752 48 49 30.

Boka ett möte           Ring oss