Betalningsmodulen

Om du har utländska betalningar kan du ha nytta av de utländska betalningsmodulerna i District. Modulerna gör det möjligt att genomföra och ta emot lokala inhemska betalningar i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Nordirland och Polen.

Minska kostnaderna och valutarisken
Det blir ofta billigare att göra lokala betalningar till lokala priser i utlandet än att göra utlandsbetalningar från din hemmamarknad. Och eftersom lokala betalningar är i lokal valuta kan du minska valutarisken, samtidigt som mottagarna får sina betalningar snabbare.

Med de utländska betalningsmodulerna kan du också ta emot lokala betalningar från dina kunder i utlandet. Det är billigare och du får betalningarna snabbare.

Effektiv betalningsprocess
Med de utländska betalningsmodulerna kan du

- spara tid och pengar
- få tillgång till dina betalningar i realtid
- göra enstaka betalningar eller sända betalningar på fil
- göra överföringar mellan konton i Danske Bank-koncernen utan räntedagsförlust
- använda olika betalningstyper och filformat

Det är givetvis också möjligt att göra svenska betalningar i District. Du får enkelt möjlighet att både registrera enstaka betalningar samt att sända betalningar i fil.

Relaterat innehåll


Produkt

Cash Flow Forecasting i District

Förutspå din framtida likviditet.

Läs mer

Produkt

Likviditetsstyrning i District

Enkel styrning av likviditeten.

Läs mer

Produkt

Leasingmodulen i District

Skapa rapporter som visar information om era leasingavtal samt leasingfakturor.

Läs mer