Autogiromodulerna

Om ditt företag är betalningsmottagare i svenska Autogirot har du via modulerna tillgång till funktionerna i Bankgirots Autogiro Online. Det förenklar ditt arbete med medgivanden och betalningar;

 • du ser den senaste informationen om dina kunder som betalar via Autogiro, och
 • du kan enkelt registrera t ex nya medgivanden eller ta bort en betalningsorder.

Autogiro Online

Du använder Autogiro Online som ett komplement till det underlag som du skickar/tar emot i fil. I Autogiro Online finns funktionalitet för allt utom att skicka in betalningsorder, så om du vill kan du sköta det mesta online.

Åtkomst till Autogiro Online är uppdelat i tre moduler, och du väljer vilken modul respektive handläggare ska tilldelas utifrån hur de arbetar.

Dessa tre moduler finns:

Autogiromodulerna

 • Autogiro - betalningsmottagare (Läsrättighet)

  Modulen ger Användaren åtkomst att via länk till Bankgirot se betalningar och medgivanden för betalningsmottagaren. Modulen är en ren läsrättighet utan åtkomst till uppdatering.

  Ger följande möjligheter:

  • Visa betalningar
  • Visa medgivanden
 • Autogiro - betalningsmottagare (Kundtjänst)

  Modulen ger Användaren åtkomst att via länk till Bankgirot se och uppdatera betalningar och medgivanden för betalningsmottagaren. Modulen är i första hand tänkt att användas av handläggare hos betalningsmottagarens kundtjänst för att hantera enskilda kundärenden.

  Ger följande möjligheter:
  • Visa betalningar
  • Makulera betalningar
  • Visa medgivanden
  • Makulera medgivanden
 • Autogiro - betalningsmottagare (Uppdateringsrättighet)

  Modulen ger Användaren åtkomst att via länk till Bankgirot se och uppdatera betalningar och medgivanden för betalningsmottagaren.

  Ger följande möjligheter:

  • Visa betalningar
  • Ändra betalningsdag på betalningar
  • Makulera betalningar
  • Registrera medgivanden
  • Godkänna och avvisa medgivanden från internetbanker
  • Visa medgivanden
  • Byte av betalnummer
  • Makulera medgivanden
  • Beställa utdrag ur medgivanderegister för betalningsmottagaren (fil)
  • Beställa utdrag ur bevakningsregistret betalningar (fil)
  • Visa fördefinierade sammanställningar till betalningsmottagaren (Excel eller PDF)
  • Medgivande via hemsida; administrera formulär för e-medgivande
  • Medgivande via hemsida; administrera e-medgivande

Relaterat innehåll


Produkt

Betalningsmodulen i District

Optimera dina utländska betalningar.

Läs mer

Produkt

Filmodulen i District

Integrera ditt ekonomisystem med District.

Läs mer

Produkt

Kortmodulen i District

Snabb och enkel hantering av företagskort.

Läs mer