Administrationsmodulen

Administrera själv användarnas behörighet

Med Administrationsmodulen kan du själv administrera användarnas åtkomst och behörigheter i District. Modulen är gratis och du behöver inte längre kontakta banken för ändringar.

Du kan enkelt göra ändringarna när det passar dig, ändringarna sker i realtid. Om du till exempel ger användaren behörighet till ett nytt konto blir det tillgängligt för användaren på en gång. 

Möjligheter
Modulen ger dig många möjligheter:
- överblick över användarna på avtalet och deras behörigheter i District
- skapa nya användare och spärra eller ta bort användare som inte längre ska ha åtkomst
- ändra användarnas behörighet till moduler och konton i realtid
- beställa ny inloggning till användarna

Olika administratörsroller
I modulen finns det två administratörsroller, vilket ger dig flexibilitet och kontroll över den enskilda administratörens behörigheter:
- En användaradministratör kan registrera, ändra och ta bort användare
- En avtalsadministratör kan registrera, ändra och ta bort både användare och administratörer.

Relaterat innehåll


Produkt

Betalningsmodulen i District

Optimera dina utländska betalningar.

Läs mer

Produkt

Filmodulen i District

Integrera ditt ekonomisystem med District.

Läs mer

Produkt

Kortmodulen i District

Snabb och enkel hantering av företagskort.

Läs mer