Sända filer via Business Online

Integrera ditt ekonomisystem med Business Online via filmodulen

Med filmodulen i Business Online kan du sända och ta emot filer mellan ditt företag och Danske Bank, det innebär att du enkelt kan göra många betalningar på en gång. Det ger dig även möjlighet att få en returfil som ger dig möjlighet att enkelt stämma av dina betalningar i ditt ekonomisystem. 

Gör betalningarna automatiskt
Med filmodulen finns också möjligheten att integrera Business Online med ditt ekonomisystem. Vi samarbetar i dagsläget med Fortnox AB och Visma Software Integration A/S. Med integrering kan du:
- spara tid och pengar genom att automatisera avstämning och bokföring
- minska behovet av administration och manuella betalningar
- minska risken för fel vid registrering av betalningar

Relaterat innehåll


Produkt

Administration i Business Online

Administrera själv användarnas behörighet.

Läs mer

Produkt

Kortmodulen i Business Online

Snabb och enkel hantering av företagskort.

Läs mer

Produkt

Likviditetsstyrning i Business Online

Enkel styrning av likviditeten.

Läs mer