Fonder med enskilda strategier

Efter nästan ett sekel av fondförvaltning har vi utvecklat ett brett utbud av enskilda strategier med erfarna portföljförvaltare.

En del av fonderna förvaltas av interna portföljförvaltare och andra förvaltas av de vi bedömer är de bästa externa portföljförvaltarna runt om i världen. Våra interna portföljförvaltare har ett starkt fokus på våra expertområden där vi upplever att vi är bäst rustade att skapa värde för våra kunder, framförallt nordiska och europeiska obligationer och aktier. I vårt fondutbud finns både aktivt och passivt förvaltade fonder.

Vi utvärderar alla fonder regelbundet för att säkerställa att vi ständigt erbjuder relevanta och attraktiva investeringsalternativ som förvaltas av erfarna portföljförvaltare.

Gå till våra lokala webbplatser för mer information:

Gå till den danska sidan
Gå till den svenska sidan
Gå till den norska sidan
Gå till den finska sidan
Gå till den tyska sidan
Gå till den luxemburgska sidan


För mer information om våra produkter och tjänster