Tillväxtmarknadsads­obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Emerging Markets Debt Hard Currency-strategi investerar främst i statsobligationer. Men i strategin ingår även företagsobligationer som främst ges ut av statligt ägda företag (halvstatliga organ).

I portföljteamet ingår både portföljförvaltare och ekonomer med ett särskilt fokus på makroekonomisk och kvantitativ analys och landriskmodeller. Dessutom får portföljteamet stöd av våra interna kvant- och makroanalytiker.


Asset Management

Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Läs mer

Asset Management

Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam.

Läs mer

Asset Management

Globala obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Global Inflation Linked Bond-strategi kan erbjuda ett skydd mot inflation.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster