Östeuropeiska aktier

Danske Bank Asset Management har många års erfarenhet av att investera i Östeuropa och har tre aktivt förvaltade strategier som förvaltas av vårt specialiserade Östeuropateam.

Våra två Östeuropa-strategier följer samma fundamentala bottom-up-strategi. I en av de två portföljerna ingår det ryska aktier. Ryssland är Östeuropas i särklass största aktiemarknad och står därmed för de största positionerna i Östeuropa inklusive Ryssland, medan Polen och Turkiet är två andra huvudmarknader för strategierna. Båda strategier har 40–60 bolag i sina respektive portföljer.

Vår Ryssland-strategi är en fundamental bottom-up-strategi, där en central del av analysen bygger på en ingående förståelse av de interna och externa utmaningar som företagen ställs inför tillsammans med vår bedömning av bolagens kvalitet och värdering. Strategin har 30–50 bolag i sin portfölj.


Asset Management

Nordiska aktier

Danske Bank Asset Management har aktivt förvaltade regionala aktiefonder i Danmark, Sverige, Norge och Finland, som alla förvaltas av våra lokala portföljförvaltarteam.

Läs mer

Asset Management

Europeiska aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt förvaltade strategier för europeiska aktier. Var och en av dessa har sitt eget team med portföljförvaltare.

Läs mer

Asset Management

Globala aktier

Global Stockpicking är en portfölj med 30-40 bolag där teamet följer en fundamental bottom-up-strategi utan begränsningar vad gäller sektor eller regional allokering.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster