Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Danska räntefonder

Den huvudsakliga inriktningen på våra danska räntestrategier är danska bostadsobligationer. Vi upplever att vi har en ledande ställning inom danska bostadsobligationer och vårt portföljteam förvaltar ett brett antal strategier aktivt. En del har absolut avkastning som mål och andra ett durationsmål.

Fonder med placeringsinriktning mot svenska räntepapper

Vi har två huvudsakliga svenska räntestrategier, en kort räntefondsstrategi och en obligationsstrategi. Svenska företagsobligationer, svenska bolån samt stat och kommun utgör fondernas huvudsakliga investeringsuniversum. Vi förvaltar även en svensk realräntefond.

Norska räntefonder

Vi har två huvudsakliga norska räntefonder, en kort räntefondsstrategi och en obligationsstrategi. Vårt norska ränteteam placerar i obligationer och krediter utfärdade av stat, kommun, landsting, företag eller finansiella institutioner.

Finska räntefonder

Vi har två huvudsakliga finska räntefondsstrategier, en kort räntefondsstrategi och en bredare absolutavkastande obligationsstrategi, båda med euro som basvaluta. Vårt finska ränteteam placerar i värdepapper utgivna av stat, kommun, företag och finansiella institutioner. Fondernas geografiska fokus är Finland men deras investeringsuniversum omfattar hela Europa.

Nordiska företagsobligationer

Vår nordiska företagsobligationsstrategi är en strategi med fokus på företagsobligationer utgivna av nordiska emittenter. Strategin bygger på våra strategier för European Investment Grade- och European High Yield-obligationer vars fokus ligger på att välja ut obligationer och sätta samman portföljer med god riskspridning samtidigt som målet är att leverera överavkastning jämfört med fondens jämförelseindex.


Asset Management

Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam.

Läs mer

Asset Management

Globala obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Global Inflation Linked Bond-strategi kan erbjuda ett skydd mot inflation.

Läs mer

Asset Management

Tillväxtmarknadsads­obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Emerging Markets Debt Hard Currency-strategi investerar främst i statsobligationer.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster