Nordiska aktier

Danske Bank Asset Management har aktivt förvaltade fonder med placeringsinriktning mot Danmark, Sverige, Norge och Finland, som alla förvaltas av våra lokala portföljförvaltarteam. Målet är att leverera en överavkastning jämfört med den lokala aktiemarknaden genom en fundamental bottom-up-strategi, med vikter i enskilda innehav som kan avvika väsentligt från jämförelseindex. Risker är centralt och tas i beaktande vid sammansättning av portföljen.


Asset Management

Europeiska aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt förvaltade strategier för europeiska aktier. Var och en av dessa har sitt eget team med portföljförvaltare.

Läs mer

Asset Management

Östeuropeiska aktier

Danske Bank Asset Management har många års erfarenhet av att investera i Östeuropa och har tre aktivt förvaltade strategier som förvaltas av vårt specialiserade Östeuropateam.

Läs mer

Asset Management

Globala aktier

Global Stockpicking är en portfölj med 30-40 bolag där teamet följer en fundamental bottom-up-strategi utan begränsningar vad gäller sektor eller regional allokering.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster