Globala obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Global Inflation Linked Bond-strategi kan erbjuda ett skydd mot inflation. Strategin placerar endast i realränteobligationer som utfärdas eller garanteras av OECD-länder och bygger på en djup förståelse av den globala marknaden för realränteobligationer. Strategin är indelad i en rad delstrategier med olika durationsnivåer.

Strategin förvaltas av ett erfaret portföljteam under ledning av en portföljförvaltare med mer än 20 års erfarenhet av realränteobligationer. Dessutom får portföljteamet stöd av våra interna kvant- och makroanalytiker.


Asset Management

Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Läs mer

Asset Management

Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam.

Läs mer

Asset Management

Tillväxtmarknadsads­obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Emerging Markets Debt Hard Currency-strategi investerar främst i statsobligationer.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster