Globala aktier

Global Stockpicking är en portfölj med 30-40 bolag där teamet följer en fundamental bottom-up-strategi utan begränsningar vad gäller sektor eller regional allokering. En central parameter för portföljteamets urval av bolag är kvaliteten på bolaget, vilket baseras på en fast övertygelse om att kvalitetsföretag skapar mer långsiktigt värde för sina aktieägare, vilket i sin tur genererar överavkastning.

Portföljteamet är en del av vårt globala och europeiska aktieteam. I detta team sker ett brett utbyte av kunskap, erfarenhet och investeringsidéer mellan sektorspecialister och portföljförvaltare.


Asset Management

Nordiska aktier

Danske Bank Asset Management har aktivt förvaltade regionala aktiefonder i Danmark, Sverige, Norge och Finland, som alla förvaltas av våra lokala portföljförvaltarteam.

Läs mer

Asset Management

Europeiska aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt förvaltade strategier för europeiska aktier. Var och en av dessa har sitt eget team med portföljförvaltare.

Läs mer

Asset Management

Östeuropeiska aktier

Danske Bank Asset Management har många års erfarenhet av att investera i Östeuropa och har tre aktivt förvaltade strategier som förvaltas av vårt specialiserade Östeuropateam.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster