Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam. Strategierna har en aktiv investeringsstil med en bottom-up-analys och urvalsprocess, och siktar på att identifiera förändringar i obligationernas riskpremier.

Europeiska investment grade-obligationer

European Investment Grade Bonds-strategin placerar i företagsobligationer med högre kreditbetyg (”investment grade”), mellan A+ och BBB-, noterade i euro med ett kapitalbelopp på över 500 miljoner euro.

European High Yield Corporate Bonds 

European High Yield Corporate Bonds-strategin placerar i högavkastande företagsobligationer noterade i euro och har en god spridning med cirka 100 olika emittenter.

European Corporate Sustainable Bonds

European Corporate Sustainable Bonds-strategin fokuserar på europeiska företagsobligationer med en hållbar profil. Obligationerna väljs ut aktivt enligt två huvudkriterier: en finansiell bedömning av företaget som gäldenär och en bedömning av företagets hållbarhetsmeriter. Portföljen består till 75% av företagsobligationer med högre kreditbetyg (”investment grade”) och till 25% av högavkastande obligationer.


Asset Management

Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Läs mer

Asset Management

Globala obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Global Inflation Linked Bond-strategi kan erbjuda ett skydd mot inflation.

Läs mer

Asset Management

Tillväxtmarknadsads­obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Emerging Markets Debt Hard Currency-strategi investerar främst i statsobligationer.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster