Europeiska aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt förvaltade strategier för europeiska aktier. Var och en av dessa har sitt eget team med portföljförvaltare. De tre portföljteamen är del av våra globala och europeiska aktieteam där det sker ett brett utbyte av kunskap, erfarenhet och investeringsidéer mellan sektorspecialister och portföljförvaltare.

European Alpha

I fonden European Alpha ingår 50–70 aktier i europeiska företag och syftet med sammansättningen är att uppnå en hög riskjusterad avkastning. En viktig del av ett investeringsbeslut är att förstå risken för aktien i fråga och dess påverkan på portföljens sammantagna risk. Portföljteamet arbetar utifrån en fundamental bottom-up-strategi.

European High Dividend

European High Dividend placerar i europeiska bolag med en kombination av hög direktavkastning, hög lönsamhet och låg aktievärdering. Portföljen består av cirka 35 företag och målet är att leverera en högre och mer stabil avkastning än aktiemarknaden som helhet. Portföljteamet arbetar utifrån en fundamental bottom-up-strategi som fokuserar på företag med solid affärsmodell och kompetent ledning.

European Small Cap

European Small Cap är inriktad på små och medelstora europeiska företag med ett marknadsvärde som understiger 5 miljarder euro vid investeringstillfället. Portföljteamet arbetar utifrån en fundamental bottom-up-strategi och portföljen består av 35–45 företag där kvalitet är grundläggande när portföljteamet väljer ut bolag.


Asset Management

Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Läs mer

Asset Management

Globala obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Global Inflation Linked Bond-strategi kan erbjuda ett skydd mot inflation.

Läs mer

Asset Management

Tillväxtmarknadsads­obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Emerging Markets Debt Hard Currency-strategi investerar främst i statsobligationer.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster