Aktier på tillväxt- och frontiermarknader

Danske Bank Asset Managements arbetssätt på tillväxt- och frontiermarknader utgår från vår övertygelse om att aktiv förvaltning kräver ingående lokala kunskaper för att välja ut de bästa placeringarna.

Emerging and Frontier Markets Small and Mid Cap är en multi manager-strategi där 10 förvaltare med lokal kännedom ingår i förvaltarteamet, och letar upp investeringsmöjligheter på sina respektive tillväxt- och frontiermarknader.

Medan regional och landsallokeringen sköts genom en top-down, makroanalys av huvudportföljförvaltaren så sker de lokala placeringarna på varje marknad baserat på fundamental analys (bottom-up), där 10 lokala förvaltare väljer ut aktier med fokus på små- och medelstora bolag i koncentrerade portföljer. Totalt omfattar portföljen 170–200 innehav.

Vår grundläggande övertygelse är att små- och medelstora företag är väl positionerade att fånga upp inhemskt driven tillväxt på tillväxt- och frontiermarknaderna. I vårt arbetssätt ingår det att ta tillvara på möjligheter i olika branscher och med olika börsvärde, och det bygger på att ha en djup förståelse av den lokala kulturen och de lokala marknadskrafterna.


Asset Management

Nordiska aktier

Danske Bank Asset Management har aktivt förvaltade regionala aktiefonder i Danmark, Sverige, Norge och Finland, som alla förvaltas av våra lokala portföljförvaltarteam.

Läs mer

Asset Management

Europeiska aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt förvaltade strategier för europeiska aktier. Var och en av dessa har sitt eget team med portföljförvaltare.

Läs mer

Asset Management

Globala aktier

Global Stockpicking är en portfölj med 30-40 bolag där teamet följer en fundamental bottom-up-strategi utan begränsningar vad gäller sektor eller regional allokering.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster