Vi fokuserar starkt på våra expertisområden där vi upplever att vi är bäst rustade för att skapa värde för våra kunder – dit hör i synnerhet enskilda strategier för nordiska och europeiska aktier samt obligationer. Vi riktar även in oss på andra utvalda investeringsområden som östeuropeiska aktier, räntepapper på tillväxtmarknader (i hårdvaluta) och globala realränteobligationer.

Vårt fokus på ESG-kriterier är en fast och integrerad del av vår investeringsprocess i alla våra enskilda strategier. Vidare erbjuder vi utvalda strategier med ett förstärkt fokus på ansvar och Hållbarhetsaspekter, till exempel European Sustainable Corporate Bonds.