Enskilda strategier

Genom mångårig erfarenhet har vi byggt upp en bred bas av relevanta enskilda strategier som förvaltas av en stabil, mindre grupp av mycket erfarna portföljförvaltare.

Vi fokuserar starkt på våra expertisområden där vi upplever att vi är bäst rustade för att skapa värde för våra kunder – dit hör i synnerhet enskilda strategier för nordiska och europeiska aktier samt obligationer. Vi riktar även in oss på andra utvalda investeringsområden som östeuropeiska aktier, räntepapper på tillväxtmarknader (i hårdvaluta) och globala realränteobligationer.

Vårt fokus på ESG-kriterier är en fast och integrerad del av vår investeringsprocess i alla våra enskilda strategier. Vidare erbjuder vi utvalda strategier med ett förstärkt fokus på ansvar och Hållbarhetsaspekter, till exempel European Sustainable Corporate Bonds.

 

Obligationer

Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Nordiska obligationer

Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam. Strategierna har en aktiv investeringsstil med en bottom-up-analys och urvalsprocess, och siktar på att identifiera förändringar i obligationernas riskpremier.

Europeiska obligationer

Globala obligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Global Inflation Linked Bond-strategi kan erbjuda ett skydd mot inflation.

Globala obligationer

Tillväxtmarknadsobligationer

Danske Bank Asset Managements aktivt förvaltade Emerging Markets Debt Hard Currency-strategi investerar främst i statsobligationer. Men i strategin ingår även företagsobligationer som främst ges ut av statligt ägda företag (halvstatliga organ).

Tillväxtmarknadsobligationer

 

Aktier

Nordiska aktier

Danske Bank Asset Management har aktivt förvaltade fonder med placeringsinriktning mot Danmark, Sverige, Norge och Finland, som alla förvaltas av våra lokala portföljförvaltarteam.

Nordiska aktier

Europeiska aktier

Danske Bank Asset Management har tre aktivt förvaltade strategier för europeiska aktier. Var och en av dessa har sitt eget team med portföljförvaltare.

Europeiska aktier

Östeuropeiska aktier

Danske Bank Asset Management har många års erfarenhet av att investera i östeuropeiska aktier och har tre aktivt förvaltade strategier som leds av vårt specialiserade östeuropeiska team.

Östeuropeiska aktier

Aktier på tillväxt- och frontiermarknader

Danske Bank Asset Managements arbetssätt gällande tillväxt- och frontiermarknader återspeglar vår övertygelse om att aktiv förvaltning kräver ingående lokala kunskaper för att välja ut de bästa placeringarna.

Aktier på tillväxt- och frontiermarknader

Globala aktier

Global Stockpicking är en portfölj med 30-40 bolag där teamet följer en fundamental bottom-up-strategi utan begränsningar vad gäller sektor eller regional allokering. En central parameter för portföljteamets urval av bolag är kvaliteten på bolaget, vilket baseras på en fast övertygelse om att kvalitetsföretag skapar mer långsiktigt värde för sina aktieägare, vilket i sin tur genererar överavkastning.

Globala aktier

Insights


För mer information om våra produkter och tjänster