Beroende på den enskilda kundens önskemål och krav, erbjuder vi två övergripande kategorier av portföljlösningar:

  • I våra absoluta mandat fastställer vi en ram för kundens investeringsrisk baserat på deras risk- och avkastningskrav – och strävar efter att leverera högsta möjliga avkastning inom den ramen.
  • I våra relativa (till jämförelseindex) mandat väljer kunden jämförelseindex för sina investeringar, varefter vi strävar efter att leverera en överavkastning jämfört med detta jämförelseindex.

Båda kategorier av portföljlösningar bygger på samma systematiska investeringsprocess, där målet är att skapa värde för kunden via en kombination av strategisk och taktisk tillgångsallokering. Vidare kombinerar våra portföljer investeringskomponenter med aktiv och passiv förvaltning. Valet bygger på en ingående bedömning av var vi tror att aktiv förvaltning kan skapa överavkastning.

Vår grundläggande filosofi är att om du har risken under kontroll, så kontrollerar du även den långsiktiga avkastningen. Det är därför som noggrann riskhantering är en central komponent i våra portföljlösningar. Och här arbetar våra portföljförvaltare nära våra team med riskanalytiker för att säkerställa att vi har en robust portfölj med bästa möjliga riskspridning. Vi använder vår egen interna riskmodell som vi har utvecklat i mer än 10 år.