Målet med strategin Fixed Income Relative Value är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att investera på den globala marknaden för räntepapper, främst i Skandinavien och Europa, och skapa alfa huvudsakligen genom relativt värde och konvergensstrategier. Avkastningsmålet för strategin är den riskfria räntan plus 5–7%. Riskgränsen definieras som 3% VaR mätt vid en 95 procents risknivå (på veckobas).

Målet med strategin Fixed Income Strategies är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att huvudsakligen investera på marknaderna för räntepapper i Skandinavien och Europa. Värde skapas främst genom relativt värde och konvergensstrategier. Produktens avkastningsmål är den riskfria räntan plus 3-5%. Risken är begränsad till 125% av risken för 10-åriga danska statsobligationer uppmätt med VaR.

Målet med strategin Mortgage Arbitrage är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att huvudsakligen investera i danska bostadsobligationer. Värde skapas genom fondens strategi som är att kapitalisera på mindre obalanser som uppstår i prissättningen av olika obligationer och räntepappersprodukter, som till exempel terminer och swappar. Avkastningsmålet för strategin är den riskfria räntan plus 3-5%.