Hedgefonder med räntepapper

Målet med strategin Fixed Income Relative Value är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att investera på den globala marknaden för räntepapper, främst i Skandinavien och Europa, och skapa alfa huvudsakligen genom relativt värde och konvergensstrategier. Avkastningsmålet för strategin är den riskfria räntan plus 5–7%. Riskgränsen definieras som 3% VaR mätt vid en 95 procents risknivå (på veckobas).

Målet med strategin Fixed Income Strategies är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att huvudsakligen investera på marknaderna för räntepapper i Skandinavien och Europa. Värde skapas främst genom relativt värde och konvergensstrategier. Produktens avkastningsmål är den riskfria räntan plus 3-5%. Risken är begränsad till 125% av risken för 10-åriga danska statsobligationer uppmätt med VaR.

Målet med strategin Mortgage Arbitrage är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att huvudsakligen investera i danska bostadsobligationer. Värde skapas genom fondens strategi som är att kapitalisera på mindre obalanser som uppstår i prissättningen av olika obligationer och räntepappersprodukter, som till exempel terminer och swappar. Avkastningsmålet för strategin är den riskfria räntan plus 3-5%.


Asset Management

Aktiehedgefonder

Eastern Europe Absolute-strategin är en aktiehedgestrategi med fokus på Östeuropa som kombinerar långa aktie- och korta indexpositioner.

Läs mer

Asset Management

Europeiska obligationer

Danske Bank Asset Management har tre strategier som investerar i europeiska obligationer. Dessa förvaltas av portföljteam från vårt stora kreditteam.

Läs mer

Kontakta oss

Om du har eventuella frågor eller funderingar gällande våra investeringsprodukter kan du vända dig till...

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster