Aktiehedgefonder

Eastern Europe Absolute-strategin är en aktiehedgestrategi med fokus på Östeuropa som kombinerar långa aktie- och korta indexpositioner. Strategin har fokus på absolut avkastning med målet att generera en okorrelerad avkastning oavsett marknadsförhållandena på lång sikt. Avkastningsmålet är den riskfria räntan plus 2–4 % per år och volatiliteten förväntas röra sig inom intervallet 3–4 % med ett beta nära noll.


Asset Management

Hedgefonder med räntepapper

Målet med strategin Fixed Income Relative Value är att generera en attraktiv absolut avkastning genom att investera på den globala marknaden för räntepapper, främst i Skandinavien och Europa, och skapa alfa huvudsakligen genom relativt värde och konvergensstrategier.

Läs mer

Asset Management

Absoluta mandat

I våra absoluta mandat fastställer vi en ram för kundens investeringsrisk baserat på deras risk- och avkastningskrav – och strävar efter att leverera högsta möjliga avkastning inom den ramen.

Läs mer

Asset Management

Nordiska obligationer

På Danske Bank Asset Management ser vi nordiska obligationer som en av våra styrkor. Vi har en bred portfölj av strategier som förvaltas aktivt av dedikerade, lokala portföljteam i alla nordiska länder.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster