Eastern Europe Absolute-strategin är en aktiehedgestrategi med fokus på Östeuropa som kombinerar långa aktie- och korta indexpositioner. Strategin har fokus på absolut avkastning med målet att generera en okorrelerad avkastning oavsett marknadsförhållandena på lång sikt. Avkastningsmålet är den riskfria räntan plus 2–4 % per år och volatiliteten förväntas röra sig inom intervallet 3–4 % med ett beta nära noll.