Alternativa investeringar

Alternativa investeringar är ett strategiskt fokusområde inom Danske Bank Asset Management. Under de senaste åren har vi sett en ökande efterfrågan på alternativa investeringar. Därför undersöker vi löpande hur vi kan vara relevanta och stödja våra kunder inom alternativa investeringar de efterfrågar.

Hedgefonder utgör kärnan i vårt produkterbjudande inom alternativa investeringar. Vi ser hedgefonder som ett viktigt tillgångsslag som kan öka riskspridningen och portföljens robusthet och därmed öka den riskjusterade avkastningen.

Redan år 2004 lanserade vi vår första räntehedgefond och sedan dess har vi samlat på oss betydande kunskap och erfarenhet inom området. Idag ingår räntepapper, volatilitet, aktier och makro i vårt hedgefondsutbud.


För mer information om våra produkter och tjänster