Hedgefonder utgör kärnan i vårt produkterbjudande inom alternativa investeringar. Vi ser hedgefonder som ett viktigt tillgångsslag som kan öka riskspridningen och portföljens robusthet och därmed öka den riskjusterade avkastningen.

Redan år 2004 lanserade vi vår första räntehedgefond och sedan dess har vi samlat på oss betydande kunskap och erfarenhet inom området. Idag ingår räntepapper, volatilitet, aktier och makro i vårt hedgefondsutbud.