Gå till huvudinnehåll

Hållbara investeringar

När våra kunder ger oss förtroendet att förvalta deras kapital är det vår skyldighet att erbjuda investeringslösningar som kan leverera konkurrenskraftiga och långsiktiga resultat.

En nyckelkomponent del i denna skyldighet är vårt fasta åtagande beträffande hållbara investeringar där vi integrerar ESG-kriterier (Environmental, Social och Governance) som en grundläggande del av våra investeringsprocesser, produkter och rådgivning. Vi kallar det för ”ESG Inside” och det handlar om att fatta bättre informerade investeringsbeslut, hantera risker, problem och utmaningar, och att påverka portföljbolagen genom en aktiv dialog för att bidra till ett bättre resultat.

Integrerar ESG i investeringsprocesserna

På ett systematiskt och strukturerat sätt integrerar portföljförvaltarna ESG-kriterier tillsammans med finansiella kriterier i investeringsprocesser för att analysera, utvärdera och identifiera alla väsentliga faktorer som är relevanta för en investering. Det ger portföljförvaltarna en helhetsbild av kvaliteten på portföljföretagen och hur de hanterar väsentliga risker och möjligheter och det ger dem även stöd till mer välinformerade investeringsbeslut. Vi har ett internt nordiskt ESG-team som bidrar med ämnesexpertis, utbildning, data och verktyg till våra investeringsteam.

Aktivt ägarskap via dialog, engagemang och röstning

Som investerare anser vi att vi kan påverka genom att använda vårt inflytande på företag genom aktivt ägarskap. Vi är övertygade om att den ansvarfulla metoden är att ta upp utmanande frågor, risker eller problem för att bidra till en mer positiv utveckling istället för avyttra portföljföretag och hoppas på att andra ska lösa problemen.

Vår övertygelse är att en dialog som drivs av förvaltarna med portföljföretagen är det effektivaste sättet eftersom investeringsteamen är de som kan mest om sina respektive strategier och portföljer. Våra investeringsteam pratar därför regelbundet med portföljföretagen om viktiga ESG-frågor för att förstå risker och möjligheter och för att stödja bolagens utveckling och tillväxt.

Urval och begränsningar

Vi gör våra urval utifrån ett stort antal kriterier och tröskelvärden för att tillhandahålla produkter och lösningar som uppfyller våra kunders olika värderingar och föredragna val. Därutöver tillämpar vi även Danske Bank Groups hållbarhetspolicy med investeringsrestriktioner när det gäller kontroversiella vapen, kol och tjärsand.

Se våra investeringsrestriktioner här

Rapportering

Varje halvår publicerar vi en rapport om vårt aktiva ägarskap och redogör för hur vi röstat på årsstämmor för företag vars aktier ingår i våra aktivt förvaltade fonder och i de som vi har väsentliga innehav. Vi får en allt större förmåga att integrera ESG i våra investeringsbeslut, och vi kommer löpande att öka transparensen gällande vår metod, utveckling och våra resultat.

Här kan du läsa vår senaste rapport om aktivt ägarskap

Läs vår senaste aktivt ägarskap historia

Läs vår senaste årliga rapport om hållbara investeringar här

Se hur vi röstade

Läs vår policy om hållbara investeringar

Om du vill läsa mer kan du se vårt arkiv här


För mer information om våra produkter och tjänster