Tack vare vår storlek och långa historia har Danske Invest lyckats skapa ett team som sköter förvaltningen av fondernas investeringar, både i Norden och resten av världen, till konkurrenskraftiga priser. I vårt fondutbud ingår både indexfonder och aktivt förvaltade fonder, och Danske Invest ser löpande över sitt fondutbud så att investerare alltid har tillgång till relevanta och attraktiva fonder.

Dessutom är Hållbarhetsaspekter centralt i förvaltningen av placerarnas pengar. ESG-kriterier ingår i beslutsprocessen när våra portföljförvaltare väljer ut investeringar och Danske Invest för även i en ökande grad samtal med sina portföljföretag för att påverka dem mot att integrera hållbarhetsfaktorer i sina verksamheter vilket vi tror gynnar företagens utveckling och tillväxt. Vi är övertygade om att det bidrar till att säkerställa en attraktiv och stabil långsiktig avkastning för investerarna samtidigt som det ger ett positivt bidrag till samhället i stort.

Gå till våra lokala webbplatser för mer information:

Gå till den danska sidan

Gå till den svenska sidan

Gå till den norska sidan

Gå till den finska sidan

Gå till den tyska sidan

Gå till den luxemburgska sidan