Gå till huvudinnehåll

Om oss - Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare. Det är en del av Danske Bank Wealth Management som förvaltar mer än 200 miljarder euro för institutionella investerare och privatkunder, vilket gör det till en av Nordens största kapitalförvaltare. 

Danske Bank Wealth Management är en division inom Danske Bank, en bank med fokus på Norden med fler än 20 000 medarbetare och cirka 3,3 miljoner kunder.

Danske Bank Asset Management har cirka 200 hängivna medarbetare och ytterligare resurser när det gäller funktioner såsom verksamhetsdrift, regelefterlevnad samt juridik, och vi bistår kunder både i Norden och runt om i världen. Vårt huvudkontor ligger i Danmark, och vi har även kontor i Luxemburg, Sverige, Tyskland, Norge och Finland.

Under åren har vi utvecklat ett brett utbud av strategier och fonder som omfattar investeringar i aktier, obligationer, balanserade portföljer och alternativa investeringar. Kvalitet och stabilitet är utgör kärnvärdena i förvaltningen av våra kunders tillgångar och vi tror på värdet med en nära relation med varje kund. Oavsett hur stor eller komplicerad en kunds investering är kan vi hitta rätt lösning tillsammans.

Kvalitet och stabilitet är kärnvärden för oss i förvaltningen av våra kunders kapital och vi tror starkt på värdet av att ha en nära relation till varje enskild kund. Oavsett omfattning eller komplexitet på kundens investeringskrav, så hittar vi rätt lösning tillsammans.

På Danske Bank Asset Management har vi även ett starkt fokus på våra huvudområden, där vi känner oss bäst rustade att skapa värde för våra kunder – i synnerhet balanserade mandat och enskilda strategier inom nordiska och europeiska aktier och obligationer. Om det handlar om områden som sträcker sig utanför våra kärnkompetenser, samarbetar vi med externa förvaltare där vi anser att det kan skapa värde, och vi erbjuder både aktiva och passiva förvaltningsstrategier. Vi är övertygade om detta i slutändan är det som har bäst förutsättningar att ge våra kunder den högsta riskjusterade avkastningen.

Riskhantering utgör kärnan i hela vår verksamhet och vi har spenderat mer än ett decennium på att utveckla vår egen riskmodell som så långt det är möjligt använder empiriska data för att undvika många av de förenklade antaganden, som normalt görs i andra standardiserade riskmodeller.

Dessutom strävar vi efter att vara marknadsledande när det gäller hållbara investeringar. Vi anser att vi är skyldiga att skapa både konkurrenskraftig och hållbar avkastning, och det är därför både ansvarstagande och hållbarhet är viktiga parametrar i vår investeringsprocess.


För mer information om våra produkter och tjänster