Om oss

Även om vårt fokus ligger på Norden är hela världen vårt arbetsfält. Med kontor i Danmark, Luxemburg, Sverige, Tyskland, Norge och Finland kan vi agera som en enda plattform vilket gör det möjligt för oss att leverera hög kvalitet, enhetliga tjänster och rapportering till alla våra kunder. Läs mer om hur vi arbetar på Danske Bank Asset Management och Danske Invest, och läs även om hur olika hållbarhetsfaktorer har en central roll i vår investeringsprocess.

Om Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare. Det är en del av Danske Bank Wealth Management som förvaltar mer än 200 miljarder euro för institutionella investerare och privatkunder, vilket gör det till en av Nordens största kapitalförvaltare.

Läs mer

Om Danske Invest

Danske Invest är ett av Nordens största och äldsta fondbolag och vi erbjuder ett brett utbud av aktie- och obligationsfonder distribuerade via Danske Bank och andra utvalda förmedlare.

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Att införliva miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer är en integrerad del när vi väljer attraktiva investeringar. Vi samarbetar också med företag för att bana väg för positiv förändring och förbättrade hållbarhetsresultat.

Läs mer

För mer information om våra produkter och tjänster