c7e4ad2a-00090251-018bb782

 

The statements in this film shall not constitute an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Always be aware that historical performance information is not indicative of future performance or investment returns. Please consult with your professional advisors about the legal, tax, financial or other matters relevant to the suitability and appropriateness of an investment.

"När vi väljer ut de enskilda aktierna i portföljen föredrar vi svenska bolag med ett starkt track record och väl beprövade affärsmodeller”Mattias Cullin, chef for förvaltarteamet som förvaltar Danske Invest SICAV Sverige Class SA

Varför investera i fonden?

  • Fonden erbjuder en bred exponering mot en intressant aktiemarknad som historiskt givit en mycket attraktiv avkastning. En investering kan dock också leda till förlust, om investeringarna inte utvecklar sig som förväntat.
  • Fonden fokuserar på företag med hållbara affärsmodeller, stabila marknadspositioner, strukturell och lönsam tillväxt samt starka kassaflöden.
  • Företagens kvalité prioriteras och är något som utvärderas kontinuerligt. Företag som enbart har en låg värdering är inte något fonden investerar i.
  • Fondens förvaltarteam har mångårig erfarenhet och genomför över 200 bolagsmöten varje år där både befintliga samt nya innehav utvärderas.
  • Hållbarhet är ett centralt begrepp för förvaltarteamet som fokuserar på bolag med möjlighet att leverera en långsiktigt hållbar utveckling.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Så jagar fonden attraktiv avkastning

Portföljen i Danske Invest Sverige består av 30-45 mid och largecap-aktier och fundamental analys är kärnan i förvaltarteamets urvalsprocess. Enligt Mattias Cullin präglas goda investeringscase inte bara av låga värderingar utan även av kvalitetsfaktorer som en måttlig skuldsättning och resultat som är stabila över tiden. För att generera överavkastning över tid så letar teamet också efter kortsiktiga överreaktioner i prissättningen av aktier som avviker från den långsiktiga trenden.

Läs hela artikeln