Så skapar vi värde för våra institutionella kunder

På Danske Bank har vi många års erfarenhet av att skapa skräddarsydda portföljlösningar för institutionella kunder och med en beprövad process säkerställer vi att varje enskild kund får en lösning anpassad efter sina förutsättningar och mål.

Läs hela artikeln

Generellt sett är det viktigt för oss att ha en stark och nära relation med varje enskild kund, så att vi kan bidra till att skapa mest värde för kunden.Gabrielle Hagman, Head of Institutional Sweden, Danske Bank Asset Management.

Varför investera i Danske Banks institutionella portföljlösningar?

  • Du får en toppmodern anpassad och professionell investeringslösning skräddarsydd efter dina behov.
  • Du får kvalificerad sparring om din avkastning och risk, samt din övergripande investeringspolicy.
  • Du får löpande grundlig rapportering och vi deltar gärna i relevanta möten med ledning eller investeringskommitté ute hos dig.
  • Du får tillgång till våra resurser och specialister inom områden där du kan behöva ytterligare råd.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss