16cc8b5b-00090251-f1a9c184

 

The statements in this film shall not constitute an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Always be aware that historical performance information is not indicative of future performance or investment returns. Please consult with your professional advisors about the legal, tax, financial or other matters relevant to the suitability and appropriateness of an investment.

Vår ambition är att öka värdet i portföljen genom att investera i hållbara och kvalitativa bolag som över tid har förutsättningar att växa snabbare än sina konkurrenter genom en hållbar styrning, strategi och marknadsposition med finansiell förutsägbarhet.Petter Löfqvist, senior portföljförvaltare för Sverige Småbolag

Varför investera i småbolag?

  • Historiskt har svenska småbolag levererat en väsentligt högre avkastning än den svenska börsen som helhet. Historisk avkastning är emellertid inte en garanti för framtida avkastning.
  • Småbolag kan hitta attraktiva snabbväxande nischer där antalet kon­kurrenter är färre.
  • Särskilt fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.
  • Svenska småbolag er ofta underanalyserade av analytiker, och detta skapar möjligheter för en aktiv investerare att hitta oupptäckta pärlor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jakten på framtidens vinnare

Den svenska börsen har skapat några av Europas största bolag och alla dessa bolag har en gång varit små. Fonden Danske Invest Sverige Småbolag investerar i svenska småbolag som har potentialen att bli framtidens storbolag.

Läs hela artikeln

Stark historisk utveckling för svenska småbolag

De senaste 15 åren har svenska småbolag (Carnegie Small Cap Return Index Sweden) haft en betydligt högre avkastning än de största svenska bolagen (OMX Stockholm 30 Index), med en genomsnittlig årlig avkastning (annualiserad) på 14,6 procent, att jämföra med 4,6 procent för de största bolagen. Diagrammet visar 15 års ackumulerad avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och avkastningen kan bli negativ.

Index (2004-08-20 = 100)

 

Källa: Macrobond, prisindex, 20 juli 2004 - 21 juli 2019