På bara några få månader har vi gått från ett läge där tillväxten i världsekonomin mattades av till en stabilisering.

I AUGUSTI VAR STÄMNINGEN DYSTER: Handelskriget mellan USA och Kina eskalerade, och vi såg fler och fler svaghetstecken i världsekonomin. Det utlöste en rädsla för en kommande lågkonjunktur. Räntorna noterade nya bottenrekord i Europa, och världens börser sjönk.

I DAG ÄR OPTIMISMEN BETYDLIGT STÖRRE: Den geopolitiska risken har minskat efter att USA och Kina kommit överens om att försöka nå ett första delavtal. Under de senaste månaderna har de stora centralbankerna dessutom lättat ytterligare på penningpolitiken, och konjunkturstatistiken visar tecken på en stabilisering. Det har lyft humöret och riskaptiten på marknaden, vilket gjort att både börser och räntor stigit.

Fortsatt övervikt i aktier

Sammantaget innebär utvecklingen under hösten att vi ser en fortsatt potential i aktier under det kommande året. Vi behåller därför en mindre övervikt i aktier i våra portföljer och en motsvarande undervikt i obligationer. Den mest attraktiva avkastningspotentialen ser vi i amerikanska aktier.

Detta är några av de huvudsakliga slutsatserna i Danske Banks nya kvartalsrapport, Quarterly House View vintern 2019. I rapporten ligger fokus på tillväxten i världsekonomin och utvecklingen på börsen under 2020.

Drivkrafter för ytterligare börsuppgång

”Vi befinner oss i den senare delen av en konjunkturcykel som är över tio år lång, vilket gör den till den längsta cykeln sedan andra världskriget. Toppen på högkonjunkturen ligger bakom oss, men världen växer vidare och vår nuvarande bedömning är att det dröjer tolv månader eller längre innan vi får se en ny avmattning i tillväxten. Därför ser vi potential på börsen även under 2020”, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Enligt strategen är en viktig förutsättning att centralbankerna fortsätter att föra en expansiv penningpolitik de kommande åren, vilket förväntningarna är att de kommer att göra.

De viktigaste faktorerna 2020

Maria Landeborn bedömer att tre faktorer kommer att få mycket uppmärksamhet nästa år, och de har potential att både lyfta och sänka de finansiella marknaderna:

TECKEN PÅ LÅGKONJUNKTUR: Under 2020 kommer de finansiella marknader att vara känsliga för tecken på att tillväxten vacklar. Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex kommer att få mycket uppmärksamhet och om ny tillväxtoro uppstår, kan det leda till stora svängningar på marknaden.

HANDELSPOLITIKEN: Hur utvecklas handelskriget mellan USA och Kina, och hur kommer handelspolitiken att se ut mellan USA och Europa? Handelskriget är och förblir den enskilt viktigaste faktorn för den globala konjunkturutvecklingen.

AMERIKANSK POLITIK: Nästa års presidentval kommer att bli ett hett ämne. Vem ställer upp som demokraternas kandidat, var står vederbörande politiskt och ekonomiskt och kommer Donald Trump att bli omvald om han klarar sig helskinnad genom ett potentiellt riksrättsmål? Valet av nästa president kan också få betydelse för den fortsatta utvecklingen i handelskriget mellan USA och Kina.

2020 blir inte ett nytt 2019

"Trots att det ser bättre ut konjunkturmässigt nu än det gjorde för bara några månader sedan, så är bilden inte bara ljus när vi blickar in i nästa år. Även om vi räknar med att börsen står högre om tolv månader så bör en investerare räkna med perioder av volatilitet längs vägen. Avkastningen på aktier kommer sannolikt inte att bli lika hög som under 2019, säger Maria Landeborn.

Download Quarterly House View

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.