Centralbankerna stöttar just nu den ekonomiska tillväxten och börserna, och de får hjälp av konsumenterna. Trots en mindre tsunami av osäkerhetsfaktorer runt om i världen ser vi fortfarande en god avkastningspotential i aktier jämfört med andra tillgångsklasser. Samtidigt är det viktigt att ha kvar obligationerna i portföljen.

Så lyder den allmänna slutsatsen i Danske Banks senaste kvartalsrapport Quarterly House View där Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management, utvärderar de aktuella möjligheterna och hoten för investerare. Du kan läsa den här

Trots de många politiska och geopolitiska osäkerhetsfaktorerna just nu, bland annat handelskrig och Brexit, behåller vi en liten övervikt i aktier i våra portföljer och motsvarande undervikt i obligationer.

”Vi tror dock att världsekonomin fortfarande rör sig i rätt riktning under den oroliga ytan, även om osäkerheten är större än för sex månader sedan. Privatkonsumtionen fortsätter att ge stöd åt ekonomin, drivet av en hög sysselsättning och ökande löner, samtidigt som handelskrig och en försvagad tillväxt har fått centralbankerna att föra en expansiv penningpolitik. Centralbankerna ger just nu ett mycket viktigt kosttillskott till världsekonomin och det gör att vi räknar med att aktier fortfarande har högre avkastningspotential än obligationer”, säger Anders Svennesen.

Ser högst avkastningspotential i USA

Anders Svennesen förväntar sig att amerikanska aktier kommer att ge en högre avkastning det närmaste året, än andra marknader.

”Hittills har vi sett att de amerikanska börserna har klarat sig bättre än andra aktiemarknader när handelskriget har trappats upp, precis som USA verkar ha den högsta konsumtionen. Det är en av förklaringarna till att de amerikanska börserna värderas högre än andra börser. En annan förklaring är att USA har fler tillväxtbolag inom bland annat teknik. Samtidigt har amerikanska centralbanken, Fed, mer att ta av än exempelvis Europeiska centralbanken, ECB”, tror han.

Trots de låga räntorna understryker Anders Svennesen hur viktiga obligationerna är för portföljen om vi skulle få se ett större kursras för aktier. Just nu bedömer han att kurserna på de säkraste obligationerna som exempelvis danska och tyska statsobligationer förblir stabila eller ökar.

”På samma sätt som centralbankernas penningpolitik är ett viktigt kosttillskott för världsekonomin är obligationer det kosttillskott som din portfölj behöver för att vara stabil och stark. Något som kan komma att behövas framöver eftersom vi förmodligen kommer att se avsevärda kurssvängningar på aktiemarknaderna”, säger han.

Attraktiva obligationer på tillväxtmarknaderna

Obligationer handlar däremot inte bara om stabilitet. I den mer riskbetonade delen av obligationsmarknaderna ser Anders Svennesen en attraktiv avkastningspotential på tillväxtmarknadsobligationer som primärt består av statsobligationer från nya marknader. Det öppnar upp för en avsevärd meravkastning jämfört med säkrare obligationer.

”Även om man ofta ser utmaningar i enskilda tillväxtmarknadsländer som exempelvis Argentina, tror vi att den här sortens obligationer som helhet är en sund investering just nu, och de stöds även allmänt av en sund offentlig budget och sjunkande räntor i USA”, säger han.

Lägre amerikanska räntor är bra för alla utvecklingsländer som har skuld i dollar, och Anders Svennesen ser störst potential i tillväxtmarknadsobligationer utfärdade i hård valuta som exempelvis dollar och euro. Dessa ger just nu en genomsnittlig ränta på 5,3 procent och de flesta danska och tyska statsobligationerna ger som jämförelse en negativ ränta. Men de innebär naturligtvis också en högre risk.

”Om exempelvis handelskriget drar ut på tiden eller trappas upp ytterligare kan det försvaga tillväxtmarknadsekonomierna och leda till kursras på tillväxtmarknadsobligationer. Vi förväntar oss dock att investerarnas fortsatta sökande efter avkastning i lågräntemiljö kommer att ge stöd åt tillgångsklassen.”

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.