Horisontfonderna – en hållbar helhetslösning

Med Horisontfonderna från Danske Invest SICAV får du en enkel, professionell och hållbar investeringslösning.

 

40025bf8-00090251-1b320ec4

 

The statements in this film shall not constitute an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Always be aware that historical performance information is not indicative of future performance or investment returns. Please consult with your professional advisors about the legal, tax, financial or other matters relevant to the suitability and appropriateness of an investment.

ESG-aspekter integreras i möjligaste mån i Horisontfonderna. ESG är ett nyckelbegrepp för hållbara investeringar och står för Environmental, Social och Governance. Målet är att ge dig en attraktiv avkastning på ett hållbart sätt.Karl Burck, senior portföljförvaltare för Danske Invest SICAV Horisont-fonderna.

Varför investera i fonden?

 • En placering i Horisontfonderna kan göras på olika risknivåer. Välj den risknivå som passar dig.
 • Du får en placering med exponering mot flera marknader och tillgångsslag. Det sprider risken och tillvaratar tillväxtmöjligheter.
 • Du får en professionell förvaltare som aktivt tar hand om dina placeringar.
 • Med Horisont kan du känna dig trygg med att dina placeringar investeras på ett hållbart sätt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Så investerar fonderna

Danske Invests Horisontfonder är en enkel och hållbar investeringslösning. Förvaltarna justerar löpande innehaven i fonderna för att på bästa möjliga sätt återspegla Danske Banks syn på den ekonomiska utvecklingen och världsmarknaderna. Dessutom är hållbarhet en viktig aspekt av fondernas sammansättning. Horisont-fonderna förvaltas aktivt och de har fem olika riskprofiler. Alla fonder har en god riskspridning.

Läs hela artikeln

Läs mer om Horisontfonderna

 • Horisont Ränta

  Horisont Ränta är en placeringslösning som investerar i svenska och globala räntefonder samt i enskilda värdepapper. Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan olika ränterelaterade värdepapper, länder och regioner varierar över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

 • Horisont Försiktig

  Horisont Försiktig är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fonden utgår från en fördelning med 30 % aktie- och 70 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera mellan 15-40 % för aktier.
  Läs mer

 • Horisont Balanserad

  Horisont Balanserad är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fonden utgår från en fördelning med 50 % aktie- och 50 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

 • Horisont Offensiv

  Horisont Offensiv är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder. Fonden utgår från en fördelning med 70 % aktie- och 30 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden, utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

 • Horisont Aktie

  Horisont Aktie är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktiefonder. Fonden utgår från en fördelning med 40 % svenska och 60 % globala aktiefonder. Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.
  Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Tillbaka till Insights

För mer information om våra produkter och tjänster