Gå till huvudinnehåll

Fixed Income Global Value – en alternativ investering i räntepapper

Räntehedgefonden Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value investerar i den globala ränte- och obligationsmarknaden och siktar på att leverera en positiv absolut avkastning, oavsett hur de finansiella marknaderna utvecklas.

 

79d409cd-00090251-992b1e81

 

The statements in this film shall not constitute an offer or solicitation of any offer to purchase or sell any financial instrument. Always be aware that historical performance information is not indicative of future performance or investment returns. Please consult with your professional advisors about the legal, tax, financial or other matters relevant to the suitability and appropriateness of an investment.

"Vårt mål med fonden är en årlig avkastning på 4-6 procentenhter över den riskfria räntan och vi siktar på att leverera en avkastning som endast i mycket begränsad utsträckning varierar i takt med utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna."Anders Lumholtz, portföljförvaltare för Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value

Varför investera i fonden?

  • En investering i fonden ger möjlighet att få en positiv, absolut avkastning, oavsett om räntorna stiger eller faller. Men en investering i fonden kan också ge en förlust om fondens investeringar inte utvecklar sig som förväntat.
  • En investering i fonden kan öka riskspridningen i en portfölj av investeringar och bidra till en mer stabil avkastning.
  • Danske Invest har mångårig erfarenhet av räntehedgefonder och ett starkt track record.
  • Även om fonden är förhållandevis ny (från 2018) så använder portföljteamet ett flertal strategier som bevisat sig i Danske Invests övriga räntehedgefonder.
  • Starkt fokus på riskstyrning i kombination med ett oberoende team av riskanalytiker.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Så skapar fonden attraktiv avkastning

Fixed Income Global Value kombinerar långa och korta positioner på de globala ränte- och obligationsmarknaderna. Medan en lång position är en klassisk investering i att kursen i ett värdepapper ska stiga, är en en kort position en motsatt investering i att kursen ska falla – och i princip handlar strategin i fonden om att gå lång i värdepapper som ser undervärderade ut och gå kort i värdepapper som ser övervärderade ut.

Läs hela artikeln

Avgifter och information

För mer information om våra produkter och tjänster