Den värsta perioden av brandsläckning är över, men glöden är ännu inte släckt och risken finns att lågor kan flamma upp igen. Så beskrivs läget på marknaden, när coronakrisen nu går in på den sjätte veckan. I slutet av mars steg globala aktiemarknader kraftigt, efter att ha rasat brant veckorna innan.

”De enorma stimulanspaketen från regeringar och centralbanker runtom i världen har stabiliserat marknaden och lugnat den värsta paniken. Vidare är uppgången på börsen också en naturlig motreaktion efter en period med oerhört kraftiga kursras. En anledning till återhämtningen är att många institutionella investerare har gått ut och köpt aktier för att rebalansera portföljen och återställa den strategiska allokeringen mellan aktier, obligationer och andra tillgångsslag”, säger Maria Landeborn.

Fungerande kreditmarknad ett positivt tecken

Enligt Maria Landeborn finns flera indikatorer som tyder på att den värsta turbulensen kan vara över. En indikator är utvecklingen på kreditmarknaden, framför allt marknaden för obligationer utställda av företag.

”Kreditmarknaderna är avgörande för likviditeten och för att företag vid behov ska kunna skaffa nytt kapital. Under förra veckan började kreditmarknaden fungera mer normalt igen efter att ha varit helt frusen till is under en period, vilket inneburit att investerare haft svårt att köpa och sälja obligationer och att företag inte kunnat ta in nytt kapital till rimliga villkor. Men den senaste tiden kan vi åter se att företag som McDonalds, Nike, Pfizer och Nestlé har kunnat utställa obligationer till rimliga räntor,” säger hon.

Undviker en eskalerande kreditkris

Maria Landeborn menar att centralbanker i Europa och i USA har spelat en avgörande roll när det gäller att stabilisera kreditmarknaden då de har gått ut med enorma obligationsköpsprogram – i USA har centralbanken, Fed, inte satt någon övre grens för hur stora köpen kan bli. Man köper helt enkelt så mycket obligationer som behövs för att stabilisera marknaden och upprätthålla likviditeten. Vidare meddelade Fed i början av veckan att de för första gången någonsin även kommer att köpa företagsobligationer, vilket direkt bidrog till att stabilisera kreditmarknaden ytterligare.

Vidare säger Landeborn att de italienska statsräntorna är ännu ett tecken på att den värsta paniken är över. Efter en kraftig ränteuppgång under mitten av mars har nu räntorna fallit tillbaka igen vilket tyder på att den akuta krisen är över.

”Den italienska regeringen kommer att behöva låna en stor mängd kapital för att hantera de budgetunderskotten som uppstår till följd av coronaviruset. Hur höga räntorna är och vad den italienska statens finansieringskostnad blir har kanske aldrig varit viktigare. Därför är de fallande räntorna ett positivt tecken som visar att investerarna har förtroende för den europeiska centralbanken, ECB, som även sagt att de kommer att köpa italienska statsobligationer”.

Förväntad återhämtning under andra halvan av 2020

När den värsta paniken har lagt sig på de finansiella marknaderna väntar fortfarande en lång rad utmaningar. Den globala ekonomin är för tillfället paralyserad och kommer att förbli så en tid framöver. En rad europeiska länder ser ut att vara nära toppen av virusutbrottet vilket betyder att smittspridningen kommer att slå av på takten framöver, men USA är i ett tidigare stadie och där har vi inte sett det värsta ännu.

”Bildligt talat kan man säga att vi fortfarande har ett berg framför oss, men konsensus är att vi kommer att kunna bestiga toppen och klättra ner igen på andra sidan. De kommande veckorna och månaderna kommer att bli en svår balansgång där politikerna gradvis ska försöka öppna upp ekonomin igen utan att riskera att smittspridningen accelererar igen. På Danske Bank förväntar vi oss att se en återhämtning i den globala ekonomin under andra halvan av 2020,” säger Maria Landeborn.

Investerare famlar i blindo

Trots att strategen menar att de kraftigaste kursfallen ligger bakom oss, så förväntar hon sig en fortsatt hög nivå av osäkerhet och kraftiga börsrörelser ännu en tid.

”Vi är på väg in i en period där de ekonomiska nyckeltalen kommer att vara usla och i princip värdelösa att försöka använda för att navigera med. Samtidigt kommer det vara mycket svårt för företagen att ge rimliga prognoser för 2020. Allt blir i någon mån en gissning. Därför kan man säga att investerare för tillfället famlar i blindo och får fokusera på andra saker än makrodata, som nya stimulanspaket, hur fort coronaviruset sprids och om det verkar gå att öppna upp ekonomin igen utan att det medför ökad smittspridning. Det kommer att bli avgörande för hur börsen utvecklas”, säger hon.

I dags läget är det dock inte bolagens resultat för 2020 som är det största orosmolnet. 10 000-kronorsfrågan blir snarare när världsekonomin åter kan få upp momentum och hur stora de negativa konsekvenserna av nedstängningen till slut blir.

Större uppsida än nedsida

Till följd av de kursras vi sett i mars menar Maria Landeborn att det finns en större uppsida än nedsida på aktiemarknaden framöver, även om kursrörelserna väntas förbli stora i närtid. Det bör dock understrykas att osäkerheten är betydande och att ingen kan garantera att perioden för kraftigt fallande aktiekurser är över.

”Även om tillväxten bromsar in kraftigt nu, så kan det vara bra att som investerare ha i bakhuvudet att vändningen på aktiemarknaden kommer tidigare än vändningen i ekonomin. Historiskt har börsen vänt upp när vi passerat ungefär hälften av lågkonjunkturen”, säger

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.