För bara ett halvår sedan rasade globala aktier över 30 procent på en månad, men sedan dess har i stort sett hela nedgången hämtats in. Till en början var det de enorma stimulanserna från världens centralbanker som gav stöd, och därefter följde de finanspolitiska stödpaketen. De senaste månaderna har vi sett en märkbar ökning i den ekonomiska aktiviteten och allt starkare arbetsmarknader. Här och nu är återhämtningen helt klart på rätt väg, konstaterar Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank i Sverige.

Framöver är det avgörande att coronaviruset kan fortsätta hållas under kontroll med riktade åtgärder och lokala restriktioner i väntan på ett vaccin, och att vi inte behöver stänga ner hela ekonomin på nytt.

”Vårt huvudscenario är att vi får se en solid återhämtning det kommande året, och att vi gradvis kommer att närma oss den nivå vi befann oss på innan krisen. Ett vaccin kommer att ge ytterligare stöd, när det väl kommer. Därför ser vi fortsatt potential på börsen och behåller en liten övervikt i aktier”, säger Maria Landeborn i Danske Banks nya kvartalsrapport, Quarterly House View, som fokuserar på aktuella investeringsmöjligheter och risker på marknaden.

De största riskerna

Trots vår positiva grundsyn är vi medvetna om de risker som finns, och som kan undergräva det positiva sentimentet på marknaden. Vi väntar oss inte att återhämtningen härifrån och framåt blir rak, förklarar Maria Landeborn.

”Vi kommer med stor säkerhet att få bakslag på vägen, till exempel perioder med svagare makrodata och fler varsel i takt med att företagen anpassar sig till en ny verklighet”, säger hon.

När det gäller risker är coronaviruset fortfarande det största hotet mot tillväx och börs. Även om vi inte väntar oss någon ny, omfattande nedstängning liknande den vi såg i våras, så kan lokala utbrott och restriktioner ändå tynga sentimentet och göra att återhämtningen fördröjs.

”Dessutom kommer de finansiella marknaderna att vara väldigt känsliga för utvecklingen i makrodata. Om konjunkturen ser ut att mattas av igen så kan sentimentet snabbt gå från positivt till negativt med ökad volatilitet till följd. Med tanke på hur fort uppgången sedan botten gått, så är också mycket positivt inprisat i aktiekurserna. Det finns med andra ord inte utrymme för några större bakslag. Utöver pandemin har vi också Brexit samt handelskonflikten mellan USA och Kina som kan blossa upp igen och oroa marknaden”, säger Maria Landeborn.

Ju lägre risk, desto bättre

Å andra sidan behöver vi inte nödvändigtvis få några större positiva överraskningar för att marknaden ska förbli på gott humör. Osäkerheten är hög om vart ekonomin befinner sig om några månader eller om ett år, och för varje ny datapunkt som bekräftar att vi är på väg åt rätt håll minskar den osäkerheten. Det i sig är positivt.

Trots risken för bakslag i ekonomin och de finansiella marknaderna har Maria Landeborn en tydlig förväntan om fortsatt ökad tillväxt framöver, däremot är tempot på återhämtningen osäkert. Dessutom finns risk för tillfälliga bakslag.

”Vi vill se fler bekräftelser på att ekonomin är på rätt väg och att osäkerheten minskar innan vi eventuellt ökar övervikten i aktier ytterligare”, säger hon.