Att använda aktiv ägarstyrning för att öka fokus på hållbarhet

I vår nya rapport Active Ownership Stories berättar vi om de framsteg vi gjort i vårt arbete med aktiv ägarstyrning. Här tar vi upp exempel på hur våra investeringsteam genom dialog påverkar bolag att hantera affärskritiska hållbarhetsfrågor.

Varför arbetar våra investeringsteam med att påverka bolag via dialog, hur röstar de på årsstämmor och vad är resultatet av det här arbetet?

I vår nya rapport Active Ownership Stories delar portföljförvaltarna med sig av exempel på hur de arbetat specifikt med olika bolag, vad dialogen fokuserat på, hur kontakten med bolagsledningen sett ut och vad de räknar med för utfall av arbetet.

Dessa exempel på aktiv ägarstyrning visar hur portföljförvaltarna diskuterat frågor som klimatet, utdelningar och ersättningsprogram inom olika sektorer. Berättelserna ger färg åt den data och analys av vårt arbete med aktiv ägarstyrning som presenterades i Danske Banks Active Ownership Report 2019, som också finns tillgänglig nu.

Båda rapporter är i linje med vår ambition att vara så transparenta som möjligt om vårt arbete med hållbara investeringar med ‘ESG Inside’.

Vad är ‘ESG Inside’?

’ESG Inside’ handlar helt om att låta hållbarhet genomsyra våra investeringar. Vi integrerar miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) i vår investeringsprocess inom alla strategier och tillgångsklasser. Vi arbetar med bolagen för att bidra till förändring och förbättring. ’ESG Inside’ omfattar också övergripande restriktioner mot att investera i kontroversiella vapen, oljesand, kolkraft och tobak.

”Det finns en rörelse bland professionella investerare, aktieägare och kunder som fokuserar på klimatfrågan. Som en del av den rörelsen, kan jag hjälpa att lyfta samtalet om minskade koldioxidutsläpp från ett investerarperspektiv och påverka bolag att använda klimatagendan som en accelerator för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt.”
Anders Grønning, portföljförvaltare

Skapa värde för bolag, kunder och samhället

Data och exemplen i rapporterna visar hur Danske Banks investeringsteams fokus på aktiv ägarstyrning mognar och hur betydelsen av hållbarhetsfrågorna ökar, då de kan påverka bolagens resultat och därigenom den potentiella avkastningen för Danske Banks kunder.

Aktiv ägarstyrning är en av byggstenarna i Danske Banks strategi för hållbara investeringar som kallas ’ESG Inside’. Ambitionen är att skapa värde för våra kunder, bolagen vi investerar i och hela samhället som vi är en del av. Portföljförvaltarna arbetar med bolagen inom viktiga ESG-frågor, med målet att stödja bolagens tillväxt och värdeskapande genom att påverka utvecklingen, utmana positioner och uppmuntra förbättringar.

Mest frekvent diskuterade hållbarhetsfrågorna 2019

Ladda ner våra rapporter om aktiv ägarstyrning

Få tillgång till all data och alla berättelser. Ladda ner rapporterna här

Active Ownership Stories

Active Ownership Report 2019

”Bolag som helt integrerar hållbarhet i sina verksamheter kan i en högre utsträckning använda det som en möjliggörare för affärer och vara bättre positionerade för tillväxt och utveckling än sina konkurrenter. Små bolag har typiskt sett mer fokuserade affärsmodeller och är mer snabbfotade än större bolag, vilket möjliggör för dem att justera produkter och tjänster snabbare eller lansera nya som kan leva upp till de ökande kraven på hållbarhet från stater såväl som kunder.”
Joel Backesten, portföljförvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För mer information om våra produkter och tjänster