Varför arbetar våra investeringsteam med att påverka bolag via dialog, hur röstar de på årsstämmor och vad är resultatet av det här arbetet?

I vår nya rapport Active Ownership Stories delar portföljförvaltarna med sig av exempel på hur de arbetat specifikt med olika bolag, vad dialogen fokuserat på, hur kontakten med bolagsledningen sett ut och vad de räknar med för utfall av arbetet.

Dessa exempel på aktiv ägarstyrning visar hur portföljförvaltarna diskuterat frågor som klimatet, utdelningar och ersättningsprogram inom olika sektorer. Berättelserna ger färg åt den data och analys av vårt arbete med aktiv ägarstyrning som presenterades i Danske Banks Active Ownership Report 2019, som också finns tillgänglig nu.

Båda rapporter är i linje med vår ambition att vara så transparenta som möjligt om vårt arbete med hållbara investeringar med ‘ESG Inside’.

Vad är ‘ESG Inside’?

’ESG Inside’ handlar helt om att låta hållbarhet genomsyra våra investeringar. Vi integrerar miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer (ESG) i vår investeringsprocess inom alla strategier och tillgångsklasser. Vi arbetar med bolagen för att bidra till förändring och förbättring. ’ESG Inside’ omfattar också övergripande restriktioner mot att investera i kontroversiella vapen, oljesand, kolkraft och tobak.