Bra beslut kommer genom insikter

Även om vårt fokus ligger på Norden utgör hela världen vårt arbetsfält. Läs våra analyser om ekonomin, marknaden och de olika affärsområden där vi är verksamma. Få en inblick i lite av det som vi bygger våra lösningar på.

Teman House view


ung pojke med boxningshandskar

Teman

På jakt efter långsiktigt hållbar överavkastning i svenska aktier

Aktiefonden Danske Invest SICAV Sverige investerar i svenska aktier och siktar på att leverera en långsiktig hållbar överavkastning jämfört med den svenska aktiemarknaden som helhet.

Article - 08. March 2021

Ny EU-förordning kommer förändra hållbara investeringar

Hållbarhet står högt på agendan i den offentliga debatten och inom kapitalförvaltning. En rad nya EU-initiativ kommer att förändra området för hållbara investeringar och skapa nya möjligheter och ökad transparens för investerare.

Article - 07. September 2020

Börsen har fortfarande mer att ge

Efter vårens kraftiga börsras har aktier och andra risktillgångar gjort en makalös comeback. Trots att risken förblir hög förväntar sig Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, fortsatt uppgång det kommande året.

Article - 30. June 2020

Stark comeback efter extremt svagt kvartal – men investerare får inte sänka garden

Maria Landeborn, senior strateg, analyserar ett historiskt turbulent första halvår och berättar om vilka förväntningar hon har inför resten av året.

House View Q3 2020

Chefsstrateg: Aktier är värda den högre risken

Vi har sällan upplevt en högre osäkerhet när det gäller utsikterna för ekonomin än just nu. Trots det ser vi med en försiktig optimism på framtiden, vilket speglas i vår investeringsstrategi.

Article - 28. April - 2020

Att använda aktiv ägarstyrning för att öka fokus på hållbarhet

I vår nya rapport Active Ownership Stories berättar vi om de framsteg vi gjort i vårt arbete med aktiv ägarstyrning. Här tar vi upp exempel på hur våra investeringsteam genom dialog påverkar bolag att hantera affärskritiska hållbarhetsfrågor.

Article - 02. April 2020

Chefsstrateg: Flammorna är släckta men glöden lever ännu

Det har gått fem veckor sedan coronakrisen bröt ut. Här ger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank i Sverige, sin syn på marknaden. Uppsidan bedöms vara större än nedsidan.

Article - 12. March 2020

Coronavirus Fyra viktiga svar om dina investeringar

Effekterna på ekonomin av Coronaviruset blir allt större i takt med att fler åtgärder vidtas för att begränsa spridningen. Det har resulterat i stora kursfall på aktiemarknaden. Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank i Sverige, ger sin syn på vad som är att vänta framöver och hur en investerare bör agera.

House View - Q2 - 2020

Potential i aktier trots rädsla för coronavirus

Även om coronaviruset skapar osäkerhet på de finansiella marknaderna den närmaste tiden, så förväntar vi oss en positiv avkastning på globala aktier det kommande året.

Article - 03. February 2020

Ja till Brexit – men nu börjar den svåra delen

Vad väntar britterna och EU nu när Storbritannien röstat ja till ett utträde, och vad innebär det för dina investeringar? Danske Banks strategiteam ger sin syn på saken.

House View Winter 2019

Inga sprakande fyrverkerier 2020, men små framsteg kan räcka långt

NY QUARTERLY HOUSE VIEW: Trots att många risker kvarstår som kan fortsätta tynga tillväxten i världsekonomin ser vi potential i aktier under det kommande året.

Article - 17. October 2019

Aktivt ägande företag alltmer påverkade av hållbarhet

Danske Banks nya rapport om aktivt ägande visar en brant uppgång i antalet ESG-frågor som diskuteras med företag, vilket understryker hållbarhetsfrågans genomslag på företagen.

Teman

Sverige Småbolag – en investering i långsiktigt hållbar utveckling

Danske Invest Sverige Småbolag investerar i småbolag som genom en hållbar affärsmodell har utvecklingspotential att bli framtidens storbolag.

ung pojke med boxningshandskar

Teman

Horisontfonderna – en hållbar helhetslösning

Med Horisontfonderna från Danske Invest SICAV får du en enkel, professionell och hållbar investeringslösning.

House view - Q4 2019

Ett vitalt kosttillskott till den globala ekonomin

NY KVARTALSRAPPORT: En expansiv penningpolitik och en stabil privatkonsumtion är livlinorna för den globala ekonomin, som fortsätter att bjuda på spännande investeringsmöjligheter. Det menar Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management.

Donald Trump

House view - Q3 2019

I stormens öga

En enda tweet från Donald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt, men det tar inte bort den underliggande styrkan i den globala ekonomin.

statue USA

House view - Q2 2019

Börsen belönar de modiga

Trots att det finns ett antal osäkerhetsmoment på agendan så förblir aktier det mest attraktiva tillgångsslaget i år.

USA

House view - Q1 2019

År 2019 lägger vi äntligen finanskrisen bakom oss

Efter nästan ett årtionde som präglats av finanskrisen är världsekonominpå väg att normaliseras igen. Både på gott och ont. Efter ett ovanligt skakigt år förväntar vi oss en god avkastning på aktier det kommande året, och tror att det råder en överdriven oro för recession. För obligationer ser det däremot inte lika ljust ut.

Följ oss på LinkedIn för de senaste analyserna

LinkedIn

För mer information om våra produkter och tjänster