Sovereign Wealth Funds och Centralbanker

Genom mångåriga samarbeten med konsulter har vi erbjudit skräddarsydda investeringslösningar för aktier och räntepapper till centralbanker och Sovereign Wealth Funds (nationella placeringsfonder).

Vi inser att det för ett fungerande samarbete kontinuerligt krävs aktuella uppdateringar om allt som kan vara relevant för strategin.

Vi förstår även de höga kraven på en stark operativ värdekedja och behovet av en smidig approach för att erbjuda en utmärkt kundupplevelse. Det inkluderar hålla våra investeringsspecialister tillgängliga för uppdateringar om marknader och strategier, såväl som att ta fram förslag på relevanta lösningar.

I samarbete med konsulten kan vi säkerställa en skräddarsydd lösning som motsvarar era specifika behov.

I stormens öga

En enda tweet från Donald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt, men det tar inte bort den underliggande styrkan i den globala ekonomin.


För mer information om våra produkter och tjänster