Pensionsfonder och försäkringsbolag

Vi har lång erfarenhet av att hantera och förvalta kapital för pensionsfonder och försäkringsbolag. Vi inser att det inte enbart är en enorm utmaning att säkra andras framtid, utan även att det medför ett otroligt ansvar.

Det är en utmaning som blivit ännu mer komplicerad i takt med ett ökat antal regleringar och ökad svårighet att hitta avkastning i en lågräntemiljö.

Vi vill hjälpa våra kunder att övervinna dessa utmaningar genom att erbjuda tillgång till hela vår värdekedja, där det ingår att vara ett bollplank och alltid erbjuda enkel kontakt med våra portföljförvaltare och specialister för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för att uppnå dina mål.

Vi erbjuder ett brett utbud med relevanta och skräddarsydda lösningar för att hjälpa dig att nå dina mål.

Ett vitalt kosttillskott till den globala ekonomin

NY KVARTALSRAPPORT: En expansiv penningpolitik och en stabil privatkonsumtion är livlinorna för den globala ekonomin, som fortsätter att bjuda på spännande investeringsmöjligheter. Det menar Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management.


För mer information om våra produkter och tjänster