Offentlig sektor

Vi är en ledande nordisk kapitalförvaltare med lång historik av att förvalta tillgångar för den offentliga sektorn.

Vår långa erfarenhet utgör en kunskapsplattform där vi ger dig möjlighet att hämta vägledning inom områden som portföljutvärdering, regelefterlevnad och andra tjänster.

Baserat på en grundlig genomgång och bedömning av investeringsbehoven erbjuder vi skräddarsydda lösningar som ger oss bästa möjliga utgångspunkt för att skapa värde baserat på angivna risknivåer och investeringsriktlinjer.

I stormens öga

En enda tweet från Donald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt, men det tar inte bort den underliggande styrkan i den globala ekonomin.


För mer information om våra produkter och tjänster