Offentlig sektor

Vi är en ledande nordisk kapitalförvaltare med lång historik av att förvalta tillgångar för den offentliga sektorn.

Vår långa erfarenhet utgör en kunskapsplattform där vi ger dig möjlighet att hämta vägledning inom områden som portföljutvärdering, regelefterlevnad och andra tjänster.

Baserat på en grundlig genomgång och bedömning av investeringsbehoven erbjuder vi skräddarsydda lösningar som ger oss bästa möjliga utgångspunkt för att skapa värde baserat på angivna risknivåer och investeringsriktlinjer.

Ett vitalt kosttillskott till den globala ekonomin

NY KVARTALSRAPPORT: En expansiv penningpolitik och en stabil privatkonsumtion är livlinorna för den globala ekonomin, som fortsätter att bjuda på spännande investeringsmöjligheter. Det menar Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management.


För mer information om våra produkter och tjänster