Fackforeninger

Vi har levererat konkurrenskraftiga lösningar för lokala fackföreningar i flera år, och vi förstår utmaningarna med att kombinera kraven på hög likviditet i en lågräntemiljö med behovet av att generera avkastning.

Vi är medvetna om att ansvaret vilar tungt på oss som kapitalförvaltare för att ta hand om denna viktiga uppgift på bästa möjliga sätt, med fokus på att leverera både förväntade resultat och lämplig rapportering.

Baserat på enskilda kunders investeringsbehov erbjuder vi sofistikerade och skräddarsydda lösningar som kommuniceras på ett enkelt sätt.

I stormens öga

En enda tweet från Donald Trump i början av maj ändrade förutsättningarna för marknaden helt, men det tar inte bort den underliggande styrkan i den globala ekonomin.


För mer information om våra produkter och tjänster