Fackforeninger

Vi har levererat konkurrenskraftiga lösningar för lokala fackföreningar i flera år, och vi förstår utmaningarna med att kombinera kraven på hög likviditet i en lågräntemiljö med behovet av att generera avkastning.

Vi är medvetna om att ansvaret vilar tungt på oss som kapitalförvaltare för att ta hand om denna viktiga uppgift på bästa möjliga sätt, med fokus på att leverera både förväntade resultat och lämplig rapportering.

Baserat på enskilda kunders investeringsbehov erbjuder vi sofistikerade och skräddarsydda lösningar som kommuniceras på ett enkelt sätt.

Ett vitalt kosttillskott till den globala ekonomin

NY KVARTALSRAPPORT: En expansiv penningpolitik och en stabil privatkonsumtion är livlinorna för den globala ekonomin, som fortsätter att bjuda på spännande investeringsmöjligheter. Det menar Anders Svennesen, co-CIO på Danske Bank Asset Management.


För mer information om våra produkter och tjänster